Accesări: 247

Și elevii de liceu se pregătesc pentru examen. Un prim test al cunoștințelor este programat luni, 27 martie, când încep simulările pentru Bacalaureat, cu proba la Limba și literatura română. Accesul în sălile de examen se face între 08:00 și 08:30, iar elevii de liceu trebuie să aibă cu ei un document de identitate: carte de identitate ori pașaport.

Repartizarea elevilor se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică pe fiecare clasă, astfel încât colectivele să nu fie amestecate.

La nivelul municipiului Fălticeni sunt 815 elevi aflați în anul terminal de liceu, clasele a XII-a și a XIII-a .

La Colegiul Național „Nicu Gane” sunt înscriși 233 de elevi, la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” sunt 287 de elevi, iar la Colegiul „Vasile Lovinescu” sunt înscriși 295 de elevi.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Mahanu Design

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice.

Acestea sunt comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Rezultatele la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog.

Dacă elevii vor ca notele să fie trecute în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse.

Calendarul simulării Bacalaureatului 2023

27 martie 2023: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
28 martie 2023: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
29 martie 2023: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
30 martie 2023: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
6 aprilie 2023: Comunicarea rezultatelor

ȘTIRI