Simpozion național de didactică specială la Grădinița Specială din FălticeniEducație

Simpozion național de didactică specială la Grădinița Specială din Fălticeni

       Accesări: 282

Grădinița Specială din Fălticeni a găzduit, sâmbătă, 5 mai 2018, Simpozionul național de didactică specială cu tema  „Educație și terapie pentru copiii cu dificultăți de învățare”, un demers pentru implicarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de masă și special  într-un proces de comunicare deschisă în domeniul psihopedagogiei speciale, menit să răspundă provocărilor legate de învățământul incluziv.

La simpozion au participat  150 de cadre didactice din municipiul Fălticeni și din țară.

Tematica  abordată în cadrul simpozionului a fost diversă: Evaluarea  psihopedagogică și funcțională a copiilor cu dificultăți de învățare; Abordarea copiilor cu dificultăți de învățare în procesul instructiv-educativ și recuperativ-terapeutic; Adaptarea procesului instructiv-educativ în urma evaluării holistice, funcționale; Promovarea de noi resurse didactice alternative, a unor metode de predare și evaluare adaptate în contextul învățământului deschis; Integrarea şcolară şi socială a copiilor cu dificultăți de învățare.

Obiectivele  propuse au urmărit: dezvoltarea interesului pentru cercetare; stimularea cadrelor didactice pentru participarea activă la dezvoltarea profesională și personală; prezentarea / diseminarea  unor soluții adecvate,  a unor strategii posibile de rezolvare optimă a provocărilor legate de integrarea copiilor cu dificultăți în învățământul preuniversitar; promovarea de noi resurse didactice alternative, adaptarea unor metode de predare și evaluare în contextul învățământului deschis; împărtășirea experienţelor profesionale ale cadrelor didactice participante, referitoare la tema abordată; discutarea temei simpozionului din perspectiva gândirii critice și a procesului cercetării ştiinţifice; popularizarea activităţilor din cadrul proiectului la nivel local, județean și în mediul virtual; publicarea lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului  (CD cu ISSN și ISSN-L)

,,Simpozionul național de didactică specială a constituit un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniul psihopedagogiei speciale, crearea unor relații eficiente între unități școlare și cadre didactice preocupate de educația și integrarea socială și școlară a copiilor cu dificultăți de învățare, propunerea şi implementarea de noi resurse alternative didactice”, a declarat profesoara  Elena Varganici, director al Grădiniței Speciale Fălticeni.

ȘTIRI