Simpozion de prestigiu în comuna generalilor: Oameni de seamă au evocat un secol de vibrație românească la BoroaiaSpecial

Simpozion de prestigiu în comuna generalilor: Oameni de seamă au evocat un secol de vibrație românească la Boroaia

       Accesări: 2006

Centenarul Marii Uniri este prilejul perfect pentru manifestări importante care scot în evidență spiritul românesc. În calendarul evenimentelor dedicate acestui moment unic se înscrie și întrunirea cu caracter științific desfășurată sâmbătă la Boroaia. Comuna cu cei mai mulți generali din țară i-a reunit pe oamenii de seamă ai localității, dar și câteva personalități din țară, la un simpozion de marcă ce s-a desfășurat timp de 9 ore.
Intitulată sugestiv „Un secol de vibrație românească. Boroaia 1918 – 2018”, manifestarea oglindește interesul autorităților locale pentru cultivarea reperelor valorice ale trecutului și însemnătatea anului centenar în comunitatea locală.
Întrunirea se înscrie în suita evenimentelor organizate de Primăria comunei Boroaia, agenda dedicată anului centenar fiind presărată cu manifestări dintre cele mai diverse pe tot parcursul anului 2018.
Acesta este totodată cel mai amplu și complex eveniment din calendarul acțiunilor centenare organizate în localitate.
 
Invitați de seamă la simpozion
Simpozionul s-a desfășurat cu sala plină, peste 200 de persoane fiind prezente la Căminul Cultural „Mihai Boleac”.
Organizatorii au invitat profesori universitari, ofițeri de rang înalt, istorici militari, oameni de cultură, preoți, doctori în științe și cadre didactice care prin expunerile lor au revelat fragmente de istorie mai puțin știute, fapte, momente și pagini biografice importante care au creionat o imagine cât mai completă asupra veacului care s-a scurs de la ziua Marii Uniri.
Profesorul universitar doctor Călin Scripcaru, contraamiralul de flotilă Ion Condur, comandorul Marian Moșneagu, comandorul Gheorghe Vartic, muzeograful doctor Alexandrina Curțui, colonelul doctor Ilie Nuțu, preoții Alexandru Argatu, Silviu Maxim și Ciprian Meștereanu, profesorul Gheorghe Bălăiasa, coloneii Cristian Hociung și Costică Crăciun, profesor doctor Maricica Ifrim, doctorul inginer Gheorghe Apetroae și profesorul Gheorghe Monoranu au comunicat în plenul acestui simpozion de marcă.
Întâlnirea a fost deschisă, conform uzanțelor, cu intonarea imnului de stat al României în interpretarea profesorului Marius Dochița.
Primul discurs al evenimentului i-a aparținut primarului comunei Boroaia, inginerul Vasile Berariu, care în cuvântul de bun venit a argumentat necesitatea și rolul simpozionului în anul centenar.
„Simpozionul crează o oportunitate inedită pentru comunitatea boroaiană de a înțelege importanța actului de la 1 decembrie 1918. Evenimentele organizate la Boroaia vin să sensibilizeze publicul și să readucă în memoria comună personalitățile și faptele lor din primul război mondial și implicit momentul împlinirii visului Marii Uniri.”, a afirmat primarul Berariu în deschiderea evenimentului. „Ne putem considera norocoși că ne este dat să trăim astfel de clipe istorice, prin prisma faptului că sunt unice într-o viață de om. Ne propunem ca manifestarea să trezească dorința cetățenilor de a cinsti eroismul ostașilor, de a prețui jertfa bunicilor și străbunicilor noștri precum și valorizarea înaintașilor.”
Au urmat apoi mesajele reprezentanților administrației locale și centrale, cuvântul de binecuvântare al Prea Cuviosului Arhimandrit Doctor Benedict Sauciuc, starețul mănăstirii Neamț, discursul prefectului Mirela Adomnicăi și salutul colonelului Ionel Postelnicu, comandantul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.
Simpozion de înaltă ținută 
Mărturii adunate într-un secol de vibrație românească, consemnarea faptelor istorice, existența unor oameni providențiali pe meleagurile Boroaiei, formarea educațională și culturală la sat, rolul bisericii în înfăptuirea idealului națiunii, contribuția armatei, unirea și spiritul ultimilor 100 de ani au fost temele cele mai importante ale acestui simpozion de excepție.
Expunerile invitaților au completat, cu amănunte interesante, fiecare palier al veacului care s-a scurs de la 1 decembrie 1918 și până astăzi. Iar la Boroaia timpul nu a trecut degeaba.
De la Vasile Tomegea, prolificul învățător care i-a luminat pe consăteni cu dragoste pentru tradiție, cultură și educație, cel care acum 100 de ani pleca spre Alba Iulia, împreună cu câțiva săteni ca să trăiască pe viu Marea Unire, la comandorul doctor Marian Moșneagu și contraamiralul de flotilă doctor Ion Condur, cel mai proaspăt general din pleiada de generali boroieni ai Forțelor Armate Române, comuna Boroaia s-a învăluit cu aura acelora care au sfințit aceste locuri oriunde viața i-a așezat.
Comunicările în plen au punctat reperele valorice ce pun localitatea suceveană în rândul așezărilor rurale care împărtășesc un trecut frumos și o zestre bogată de personalități.
Părintele medicinei legale
Prima informare orală l-a adus în discuție pe doctorul Gheorghe Scripcaru, părintele medicinei legale din Moldova.
Fiul acestuia, profesorul universitar doctor Călin Scripcaru, a evocat rolul jucat de medicul boroian în dezvoltarea acestei specialități.
Contribuția la dezvoltarea medicinei legale, numeroasele teze de specialitate, perfecționarea personalului medical și modernizarea structurilor din teritoriu sunt merite care aparțin în cea mai mare parte doctorului Scripcaru.
În discurs s-a evidențiat și legătura strânsă între profesie, umanitate și Dumnezeu, coordonate reper de care medicul născut la Boroaia nu s-a despărțit niciodată ca om și medic.
Eroul și luminătorul Vasile Tomegea
Înainte de pauza dintre cele două sesiuni de comunicări, cei peste 200 de invitați au urmărit filmul „Permanențe biografice”, un documentar despre strădaniile învățătorului Vasile Tomegea, un veritabil diamant al satului românesc, adus în lumina reflectoarelor de Televiziunea Română cu sprijinul consultantului științific, colonelul Ion Strujan.
Despre personalitatea, activitățile și valențele multiple ale neobositului dascăl, trecut la veșnicie la vârsta de aproape 100 de ani, au vorbit la simpozion și contraamiralul de flotilă doctor Ion Condur și comandorul doctor Marian Moșneagu.
Cu pași din trecut s-a îndreptat spre același stâlp al educației boroiene și preotul Alexandru Argatu, cel care a „zugrăvit” în cuvinte pioase relația dintre învățătorul veteran de război Vasile Tomegea și preotul arhimandrit Ilarion Argatu.
Părintele l-a descris pe Vasile Tomegea ca pe un om simplu, dar mare la suflet, înțelept, riguros, dar și curajos, prin faptele săvârșite, în timpul primului război mondial. Ajuns acasă, el a urmat exemplul voievodului Ștefan cel Mare construind o biserică drept mulțumire că a scăpat cu viață de pe front.
Întâlnirea cu arhimandritul Ilarion Argatu s-a petrecut în anii regimului totalitar, în împrejurări deloc fericite.
Comuniștii opriseră de trei ori construirea bisericii din Boroaia, erau piedici pe care Vasile Tomegea nu le-a putut trece de unul singur. Cu toate acestea, el și câțiva oameni din sat au izbutit să ridice doar temelia pe care se va așeza viitoarea biserică.
Lucrările au stagnat 50 de ani, până când preotul și învățătorul au pus cărămidă cu cărămidă, rugăciune și multă trudă pentru ridicarea sfântului lăcaș. Necazurile, așteptarea, deopotrivă bucuriile și iubirea pentru Dumnezeu au consolidat o prietenie trainică între omul de la catedra mântuirii și cel de la catedra cunoașterii.
Uniți prin credință, cu sentimente puternice de respect reciproc, devotați cauzelor nobile, arhimandritul Ilarion Argatu și învățătorul, omul spiritual Vasile Tomegea, au fost ca două făclii care ardeau necontenit în sufletele consătenilor.
În cadrul simpozionului alți doi preoți din comună, Silviu Maxim și Ciprian Meștereanu, au pus în oglindă unitatea de credință cu unitatea de neam, elemente inseparabile pentru poporul român de atunci și acum.
Eroii nu mor niciodată
Eroi nu sunt doar ce care au luptat cu arma și și-au dat viața pe front, ci și oamenii simpli ce înfăptuiesc lucruri mărețe. Despre astfel de eroi, necunoscuți publicului, a vorbit un alt preot.
Discursul emoționant, presărat cu amintiri intense care au evocat momente înălțătoare, aproape până la lacrimi, susținut de preotul iconom stavrofor colonel Dumitru Bostan, coordonatorul preoților din Statul Major al Forțelor Navale Române, a evidențiat eroismul încă neconsemnat din vremurile de prigoană, curajul de a înfrunta cu răbdare vitregiile unui sistem opresiv.
Întâmplările de atunci au marcat și schimbat vieți, au creat legături puternice între oameni, legături de suflet care nu se rup niciodată.
Preotul a redat câteva pilde de sacrificiu ale bunicilor din familia Bostan, boroieni vrednici de pomenire, exemple pentru acum și pentru posteritate.
Armata ca factor decisiv
Despre rolul armatei, întâmplări de pe front și contribuția românilor în conflagrațiile mondiale au vorbit comandorul (r) Gheorghe Vartic membru al Comisiei Române de Istorie Militară, colonelul (r) Cristian Hociung, Filiala Județeană „Plăieșii” Suceava din cadrul Asociației Naționale „Cultul Eroilor”.
Colonelul doctor Ilie Nuțu a vorbit într-un discurs profund, amplu documentat, despre 100 de ani de viață militară la Fălticeni.
Un alt subiect pe temă de istorie militară, intrarea trupelor române la Suceava, l-a adus în atenție, cu lux de amănunte, muzeograf doctorul Alexandrina Cuțui de la Muzeul Bucovinei. La rândul său, învățătorul Neculai Florian a vorbit despre însemne și eroi de război.
Despre unirea prin cultură a românilor de pretutindeni a vorbit doctorul inginer Gheorghe Apetroae, reprezentantul Asociației pentru Literatura și Cultura Poporului Român. În cadrul sesiunii de comunicări s-a dat citire mesajului transmis de generalul de brigadă profesor universitar doctor Constantin Onișor către comunitatea locală și participanții la întrunire.
Expunerea finală a simpozionului i-a revenit profesorului și consilierului județean Gheorghe Monoranu care le-a vorbit invitaților despre „Boroaia în timp și spațiu”, un parcurs eclectic ce a sintetizat trecutul și prezentul localității.
Un moment istoric la Boroaia
În încheierea comunicărilor științifice s-a adresat primarul Berariu care le-a mulțumit oaspeților și invitaților, apreciind că simpozionul este un adevărat moment istoric atât prin conținut cât și ca reper de timp.
„Cred că prin tot ceea ce s-a întâmplat aici, prin asistența distinsului prezidiu, a onoraților invitați, putem spune că am reușit să ajungem la nivelul unui adevărat moment istoric la Boroaia.”, a declarat la final primarul Berariu. „Vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră. Asemenea momente îmi doresc să nu fie unice la Boroaia, dar cu siguranță, tot cu domniile voastre vom reuși ca această frumoasă comună moldavă să-și păstreze cursul ascendent în istoria României.”
În semn de prietenie și recunoștință, edilul Vasile Berariu a primit din partea contraamiralului de flotilă Ion Condur, o plachetă cu ancoră, o busolă și un tablou cu bricul Mircea.
Sesiunile de comunicări au fost moderate de comandorii în rezervă Gheorghe Vartic și Marian Moșneagu, care, prin prezența lor, au dat greutate evenimentului.
Întrunirea s-a dovedit un arc peste timp în ceea ce privește evoluția culturală, istorică, educațională și spirituală a acestui colț de Românie, din nordul moldav, care i-a dat pe profesorul doctor Gheorghe Scripcaru, învățătorul Vasile Tomegea, comandorul doctor Marian Moșneagu, contraamiralul de flotilă doctor Ion Condur și restul pleiadei de generali ai Forțelor Armate Române.
Documentele expunerilor din cadrul simpozionului vor fi adunate într-o carte mărturie care va fi lansată în preajma zilei de 1 Decembrie. Finanțarea apariției editoriale va fi asigurată de Primăria comunei Boroaia care își mai propune să lanseze și o broșură ce va include toate manifestările din programul Centenarului Marii Uniri.
La finalul evenimentului „Un secol de vibrație românească. Boroaia 1918-2018.” elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Vasile Tomegea” au susținut un program folcloric sub coordonarea profesorului Marius Dochița și învățătoarei Niculina Onisie.

ȘTIRI