Şedinţă maraton a deliberativului fălticeneanLocal

Şedinţă maraton a deliberativului fălticenean

       Accesări: 130

Joi, 30 aprilie 2015, de la ora 16.00, este programată Şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni.

Se anunţă a fi cea mai lungă şedinţă a deliberativului fălticenean din acest an. Pe ordinea de zi se vor afla 21 de proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotarâre privind repartizarea unor unităţi locative aflate în proprietatea/administrarea municipiului Falticeni– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Falticeni la data de 31.03.2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

Imprumutul Promotional de Sarbatori

3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Falticeni si S.C. YZY Trend SRL Suceava având ca obiect organizarea si desfasurarea Zilelor Municipiului Falticeni 2015- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

5. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei în vederea organizarii unor activitati culturale, artistice, religioase si comemorative în zilele de 1 mai, 9 mai, 21 mai, 1 iunie – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

6. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 1308 lei în vederea achizitionarii a 20 de carti „Dictionar al personalitatilor falticenene” – autor Eugen Dimitriu, pentru Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu”, Galeria Oamenilor de Seama si bibliotecile scolare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei municipiului Falticeni si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni si ale unitatilor subordonate– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

8. Proiect de hotarâre privind completarea Inventarului terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

9. Proiect de hotarâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, în vederea construirii unei locuinte– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

10. Proiect de hotarâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

11. Proiect de hotarâre privind prelungirea termenului de administrare a imobilului – constructie situat pe str. Armatei nr.20, proprietatea publica a Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

12. Proiect de hotarâre privind prelungirea termenului de ocupare a functiei de director al Muzeului de Arta „Ion Irimescu” Falticeni de catre domnul Dascalescu Gheorghe- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

13. Proiect de hotarâre privind concesionarea Serviciului public de gestionare a câinilor fara stapân din municipiul Falticeni prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoturismele/vehiculele care deservesc Primaria municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2015- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

16. Proiect de hotarâre privind aprobarea dezmembrarii corpului de proprietate nr. 37476 din municipiul Falticeni, str. Livezilor nr.1, judetul Suceava, în doua corpuri de proprietate: C.P. nr. 37505 si C.P. nr. 37506 si apartamentarea corpului de proprietate nr. 37506 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

17. Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Falticeni,judetul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a unui imobil în vederea demolarii acestuia – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman

18. Proiect de hotarâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea etajarii, mansardarii si schimbarii de destinatie, din punct termic în bloc de locuinte, a imobilului situat pe str. Aleea Trandafirilor, f.n., proprietatea S.C. Haiducul Com S.R.L.

19. Proiect de hotarâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii magazinului alimentar “Penny Market” si magazin cu produse din carne si brânzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame la fatade si în parcare, pilon publicitar luminos, str. Sucevei nr. 99, judetul Suceava– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

20. Proiect de hotarâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelarii terenului în suprafata de 11629 m.p. pentru construirea de locuinte si anexe, str. Brosteni, nr. 68, proprietatea numitilor Nastaca Toader si Nastaca Ileana– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

21. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Falticeni– initiator, consilier local–ec. Gheorghe Aldea.

ȘTIRI