Se caută şef pentru Casa de Asigurări de Sănătate Suceava

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti va organiza concurs pentru ocuparea postului vacant de Preşedinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava. Concursul va avea loc pe data de 2 martie 2016, sediul CNAS – Sala de Consiliu,

Persoanele interesate îşi pot depune dosarele de înscriere până pe data de 19 februarie 2016 (inclusiv). Pe 24 februarie se vor afişa rezultatele selecţiei dosarelor iar ersoanele nemulţumite de rezultatele selecţiei vor avea o zi la dispoziţie pentru a formula contestaţii, la CNAS.

Concursul va consta într-o probă scrisă, pe data de 2 martie, din bibliografia afişată la sediul şi pe site-ul CNAS şi CAS Suceava, şi un interviu programat în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea unui plan de management, care va fi depus ăn formă scrisă odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Condiţiile generale si specifice pentru ocuparea postului de Preşedinte-Director General al casei de asigurări sunt afişate la sediul si pe site-ul CNAS şi CAS Suceava.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Printr-un ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la sfârşitul lunii septembrie 2015 a încetat contractul de management încheiat între CNAS şi Adela Elena Băişanu, pentru exercitarea mandatului de Preşedinte Director General al CAS Suceava. Şef a fost numit directorul economic Victor Cristi Bleortu, care conduce în prezent instituţia cu delegaţie.

 

ȘTIRI