Şcolile gimnaziale din Fălticeni pregătesc „Ziua porţilor deschise”Educație

Şcolile gimnaziale din Fălticeni pregătesc „Ziua porţilor deschise”

       Accesări: 74

Potrivit Calendarului înscrierilor în clasa pregătitoare, în perioada 19-28 februarie 2014 şcolile gimnaziale din Municipiul Fălticeni vor organiza ”Ziua porţilor deschise”.

În această zi, părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Cronica de Fălticeni vă prezintă calendarul acestei activităţi în şcolile din municipiul Fălticeni:

21 februarie, între orele 08.00 – 12.00, Ziua porţilor deschise la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea”;
27 februarie, între orele 09.00 – 15.00, Ziua porţilor deschise la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu”;
27 februarie, între orele 11.00 – 16.00, Ziua porţilor deschise la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”;
28 februarie, între orele 08.00 – 16.00, Ziua porţilor deschise la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare presupune şi parcurgerea altor etape, prezentate în cele ce urmează:

17-28 februarie 2014: Organizarea în grădiniţe a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţa care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2014-2015, în învăţământul primar.

18 februarie-13 martie 2014: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

24 februarie-14 martie 2014: Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicita înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicita înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8:00-20:00 (luni-vineri), respectiv 8:00-13:00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicita înscrierea copiilor la şcoala speciala.

21-22 martie 2014: Afişarea în şcoli şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al şcolilor a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapa.

24 martie 2014: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

25 martie-4 aprilie 2014: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflata pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

11 aprilie 2014: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

14-18 aprilie 2014: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

ȘTIRI