Școala Gimnazială Preutești derulează primul proiect european alături de parteneri din Franța, Grecia și ItaliaEducație

Școala Gimnazială Preutești derulează primul proiect european alături de parteneri din Franța, Grecia și Italia

       Accesări: 1686

Experiențele europene ajung și în școlile din mediul rural. Școala Gimnazială Preutești este beneficiarul unui proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, primul de acest fel derulat de unitatea de învățământ suceveană. Parteneri din trei țări, Franța, Grecia și Italia, sunt implicați în activitățile de mobilitate ce cuprind cursuri de formare, activități de predare și recreative, dar și dezbateri.

Intitulat „(Trans)formarea începe cu M.I.N.E.- Mijloace Incluzive pentru Nevoile Elevilor”, proiectul este centrat pe creșterea calității actului educațional.

Managerul de proiect, profesoara Adina Popa, susține că obiectivul principal este îmbunătățirea stilului de predare-învățare-evaluare al profesorilor din cadrul Școlii Gimnaziale Preutești prin metode și mijloace centrate pe nevoile elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.

Programul constituie o oportunitate pentru cadrele didactice ale acestei instituții, interesate de dezvoltarea profesională, schimb de experiență şi transfer de bune practici.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Școala Gimnazială Preutești nu este la prima experiență europeană.

Unitatea de învățământ este implicată într-un parteneriat cu Universitatea Reims din Franța, în care studenții acesteia sunt trimiși în stagii de observare a metodelor de predare din România. Masteranzii francezi, viitori profesori, participă la cursurile susținute de profesorii școlii preuteștene la ciclul primar.

„(Trans)formarea începe cu M.I.N.E.” este un proiect de aproximativ 43.000 de euro, perioada de implementare fiind iulie 2019 – decembrie 2020.

„În școala noastră căutăm în mod constant oportunități de colaborare la nivelul național și internațional, astfel încât să creăm experiențe de învățare transdisciplinare pentru elevii noștri.”, ne-a declarat Adina Popa, manager de proiect. „Un prim pas a fost făcut prin încheierea unei convenții de stagiu cu Universitatea din Reims care ne trimite masteranzi în stagii de observare a practicilor pedagogice. Acest proiect Erasmus+ vine să ducă mai departe activitatea de (auto) perfecționare a cadrelor didactice și să sporească dimensiunea europeană a școlii noastre.”

Profesoara Adina Popa – manager proiect „(Trans)formarea începe cu M.I.N.E.”

Proiectul va avea trei mobilități ce se vor desfășura atât în perioada anului școlar cât și în vacanța de vară, 15 cadre didactice urmând să participe la activitățile de formare internațională.

„(Trans)formarea începe cu M.I.N.E” are în vedere creșterea cu 50% a interesului față de studiul limbii franceze, ca limbă străină, în rândul unui număr de 150 de elevi și a părinților acestora pe parcursul unui an.

Prima etapă se va derula în Franța, la Universitatea Francofonia din Nisa, între 12 și 24 august 2019, patru profesori ai Școlii Gimnaziale Preutești fiind desemnați să ia parte la activitățile din deschiderea proiectului.

Următoarea întâlnire va avea loc în Grecia, la Atena, la un congres european dedicat limbii franceze, în perioada 4-8 septembrie 2019. Anul viitor sunt programate alte două mobilități, în Italia, între 22 și 29 iunie, și, din nou, în Franța, la Universitatea Francofonia, în perioada 20-24 iulie.

Profesorii Școlii Gimnaziale Preutești

Proiectul de față își propune, să le dezvolte elevilor școlii din Preutești gândirea critică, adaptabilitatea, rezolvarea de probleme empatia inteligența emoțională și socială, precum și creativitatea.

Rezultatele așteptate sunt deopotrivă de ordin calitativ și cantitativ.

În prima categorie intră competențele psihosociale dezvoltate – gestionarea emoțiilor sau a relațiilor pozitive pentru a crește disponibilitatea elevilor pentru învățarea limbii franceze, competențe lingvistice pentru a se produce socializarea într-un nou context socio-cultural și social profesional, dublate de interacțiunea cu alți factori sociali și asumarea unui rol de mediere, soluții și măsuri pentru a evita excluziunea elevilor cu oportunități reduse.

Adina Popa afirmă că ideea centrală pleacă de la convingerea că schimbarea în clasă, în comunitate și în lume vine de la profesor spre elevi, atâta vreme cât acesta știe să adapteze mijloacele incluzive la nevoile lor.

Proiectul „(Trans)formarea începe cu M.I.N.E.” urmărește să dea puterea profesorilor într-o societate în continuă transformare, astfel încât să îmbunătățească capacitățile elevilor care vor fi angajații viitorului.

Profesorii trebuie să fie capabil să îi pregătească pe elevii defavorizați pentru lumea de mâine, făcându-i să înțeleagă perspectiva, să se cunoască pe ei înșiși, adăugând un plus de creativitate.

Activitățile trasează o linie directivă în conținutul planului de dezvoltare instituțională în termenii de continuitate între învățământul primar și cel gimnazial, cu scopul de a-i face pe elevii dezavantajați să se simtă în siguranță la școală prin învățarea limbilor străine și beneficierea de pe urma unui stil de predare învățare pozitiv.

Profesoara Adina Popa opinează că elevii aflați în situații de risc au nevoie să fie învățați cum să își amelioreze calitatea vieții cu ajutorul educației, de aceea profesorii trebuie să fie la curent cu ultimele strategii europene în materie de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie și să contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor de care sunt direct responsabili.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI