Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitorAnunțuri

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

       Accesări: 3510

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post îngrijitor.

Concursul va cuprinde trei etape:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă
 • interviu

Cele trei etape se desfășoară conform următorului calendar:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni: 12.08.2022, ora 14:00;
 • Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 17.08.2022, ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor: joi, 18.08.2022, orele 12:00-14:00;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: vineri, 19.08.2022, ora 13:00;
 • Proba scrisă: marți, 23.08.2022, ora 9:00;
 • Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: marți, 23.08.2022, ora 14:00;
 • Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: marți, 23.08.2022, orele 14:00 – 16:00;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: miercuri, 24.08.2022, ora 14:00;
 • Susținerea interviului: joi, 25.08.2022, ora 9:00;
 • Afişarea rezultatelor interviului: joi, 25.08.2022, ora 14:00;
 • Afişarea rezultatelor finale: joi, 25.08.2022, ora 15:00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Evaluarea va consta în:

Alma Clinic
 • selecția dosarelor;
 • proba scrisă – 100 de puncte;
 • interviu – 100 de puncte;

Candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

ȘTIRI