Proiectul „Sistemul de calitate în hotelurile din Europa” derulat de Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni ajunge la finalEducație

Proiectul „Sistemul de calitate în hotelurile din Europa” derulat de Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni ajunge la final

       Accesări: 1021

În perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu a derulat proiectul ”Sistemul de calitate în hotelurile din Europa”, aprobat prin programul Erasmus+,  Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2016-1-RO01-KA102-024201.

Proiectul, coordonat de  prof. Claudia Suseanu, a avut ca obiective  compatibilizarea formării profesională a elevilor cu cerinţele de pe piaţa muncii, în domeniul turismului,   updatarea cunoştinţelor  profesionale ale participanţilor cu noile tendinţe din domeniu (turism) în ceea ce priveşte implementarea unui sistem de calitate în unităţi hoteliere din cele 2 ţări în care elevii  au realizat activităţile practice (Spania, respectiv Portugalia), îmbunătăţirea competenţelor de comunicare profesională într-o limbă străină (engleză în principal, dar şi spaniolă și portugheză),   formarea la elevi a competenţelor de interculturalitate, sociale, automonie şi auto-evaluare a forţelor proprii

Prin oportunitatea oferită de programul Erasmus+, 30 elevi de clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni,  au derulat  stagii de formare profesională în 2 fluxuri (15 elevi/flux), în 2 ţări diferite (Spania-fluxul 1,  în perioada 3.07 – 21.07.2017  şi Portugalia – fluxul 2) pentru a putea identifica din două surse distincte domeniile principale ale unui sistem de calitate dintr-un hotel şi a le putea compara cu mediul economic din Romania.

În perioada 11 iunie – 1 iulie 2018 s-a derulat al doilea flux al proiectului, în localitatea Braga, Portugalia.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Cei 15 participanți au derulat activităţile practice în hoteluri de 3 şi 4 stele, din Braga: Hotel Villa Garden, Urban Hotel Estação, Hotel Axis, sub atenta și profesionista îndrumare a reprezentanților acestora dar și a managerilor companiei Braga mob (Tiago Costa, Helder Carvalho și Filipe Malheiro) care au organizat și derulat activitățile la un înalt standard de calitate, în colaborare  cu reprezentanții  CT “Mihai Băcescu”, care au însoțit elevii în mobilitate (prof. Claudia Suseanu și prof. Geanina Moroșanu) .

Prin activităţile practice desfăşurate în hoteluri cu experienţă transnaţională şi rezultate economice relevante pentru industria turismului, cei 15 participanţi din fluxul 2 au beneficiat de experienţa acestora şi şi-au format atât competenţele profesionale specifice compartimentelor unităţilor hoteliere și a cerințelor de calitate ce trebuie respectate dar şi-au dezvoltat şi abilităţi de lucru în echipă şi comunicare profesională în limba engleză şi portugheză.

La finalul perioade de mobilitate, elevii participanți au fost evaluați, iar competențele dobândite de către aceștia în stagiu au fost recunoscute prin Certificatului Europass .

Totodată, elevii au realizat o incursiune în cultura, istoria, civilizația portugheză, prin activitățile culturale desfășurate.

Competențele formate în timpul stagiului reprezintă o valoare adaugată la dezvoltarea  competențelor generale  prevazute în Programa școlară pentru modulele de specialitate,clasa a X-a.

Toate cunoştinţele, abilităţile şi competenţele formate de-a lungul derulării proiectului vor fi folosite de către participanţi la redactarea Studiului Comparativ “Sistemul de calitate în hotelurile din Europa” – considerat rezultatul material al proiectului şi care va fi distribuit atât la nivelul unității școlare, a comunității locale, dar și pe plan regional, național.

Proiectul va contribui de asemenea la creşterea calităţii procesului de instruire a elevilor dar şi de dezvoltare instituţională prin proiecte transnaţionale, dar mai ales la creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, natională şi europeană.

Proiectul ”Sistemul de calitate în hotelurile din Europa”, aprobat prin programul Erasmus+,  Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2016-1-RO01-KA102-024201, a reprezentat o şansă în plus pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, pentru viitorul acestora. Acest proiect va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii  în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

ȘTIRI