Proiectul “Faith in Europe” derulat de Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” din Fălticeni a ajuns la finalEducație

Proiectul “Faith in Europe” derulat de Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” din Fălticeni a ajuns la final

       Accesări: 704

În perioada 1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2016, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu a derulat proiectul ”FAITH IN EUROPE”, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2014-1-RO01-KA102-000811.

Prin oportunitatea oferită de programul Erasmus+, 30 elevi de clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, au derulat  stagii de formare profesională în localitatea Granada, din Spania, în două fluxuri,  28 aprilie -18 mai 2015, respectiv 14 iunie – 4 iulie 2016.

Proiectul, coordonat de prof. Claudia Suseanu,  a avut ca obiectiv principal  – accesul la educaţie de calitate în formarea profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

În vederea realizării obiectivului general, proiectul și-a propus să: compatibilizeze pregătirea practică a elevilor, aflaţi în formare profesionala iniţială, cu standardele Uniunii Europene, în domeniul turismului; să formeze competenţe şi abilităţi profesionale specifice compartimentelor existente în unităţile hoteliere; să dobândească know-how-ul privind evaluarea calităţii ofertei turistice şi adaptare a activităţii unităţilor hoteliere la nevoile clienţilor; să dezvolte competenţe lingvistice de specialitate şi de comunicare în limba spaniolă şi/sau engleza într-un context real; să dezvolte competenţele sociale, de autonomie, de încredere  în forţele proprii şi de interes pentru propria formare.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Una dintre cele mai importante abilităţi şi competenţe dobândite de către elevii participanţi a fost comunicarea profesională cu turiştii într-o limbă străină şi lucrul în echipă.

Participanţii au derulat activităţile în hoteluri de 4 stele, Hotel Alixares, Hotel Navas şi Hotel Corona, din Granada, oraş cu o bogată tradiţie în domeniul turismului, unde aproximativ 2 milioane de turişti vizitează anual cele mai importante obiective turistice din oraş.

Competenţele cheie dobândite de participanții la stagiile de formare profesională au fost: identificarea cerinţelor, sarcinilor şi responsabilităţilor locului de muncă; prestarea serviciilor la nivelul compartimentelor unităţii hoteliere; completarea documentelor specifice unităţii hoteliere;  utilizarea chestionarului ca mijloc de stabilire a gradului de mulţumire a turiştilor; evaluarea nivelului de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă.

Activităţile practice derulate de participanţi în hoteluri au contribuit la flexibilizarea parcursului lor profesional, pentru viitor, şi adaptarea elevilor la dinamica domeniului turismului, o mai bună conştientizare a interculturalităţii din UE, îmbunătăţirea competenţelor transversale necesare ocupării oricărui tip de loc de muncă din domeniu, creşterea gradului de încredere (hope) în oportunităţile oferite de UE, cuvinte cheie care alcătuiesc semnificaţia titlului proiectului, FAITH IN EUROPE.

La finalul fiecărei perioade de mobilitate, elevii participanți au fost evaluați, iar competențele dobândite de către aceștia în stagiu au fost recunoscute prin Certificatului EUROPASS.

Rezultatele proiectului au avut impact atât la nivelul participanților cât și la nivelul școlii și al organizațiilor implicate în proiect, dar  și la nivelul comunității locale.

Astfel, plasamentul, prin contactul direct al elevilor cu mediul real de munca european, a avut ca efect formarea abilităților participanților la standardele actuale de calitate, în scopul unei inserții cât mai bune pe piața forței de muncă. Competențele formate în timpul stagiului reprezintă o valoare adaugată la dezvoltarea competențelor generale prevăzute în Programa școlară pentru modulele de specialitate, clasa a X-a.

Ca rezultat material al proiectului, elevii au realizat un Ghid de practică bilingv (român-spaniol), care va fi distribuit atât la nivelul unității școlare, a comunității locale, dar și pe plan regional, național și internațional.

Proiectul FAITH IN EUROPE, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1-Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2014-1-RO01-KA102-000811, a reprezentat o şansă în plus pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, pentru viitorul acestora. Acest proiect va deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii  în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

participanti_flux-1

ȘTIRI