Proiectul de buget al municipiului Fălticeni este de astăzi  în etapa de consultare publicăLocal

Proiectul de buget al municipiului Fălticeni este de astăzi în etapa de consultare publică

       Accesări: 662

Primăria Fălticeni a demarat etapa de consultare publică pentru proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.  

În documentul făcut public pe pagina web fălticeni.ro și la avizierul din incinta Primăriei Fălticeni, veniturile estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 44.756.740 lei, iar cheltuielile se ridică la suma de 46.610.110 lei.  Deficitul, de 1.853.370 lei, ar urma să fie acoperit din excedentul anului 2018.

Potrivit Direcției Economice din cadrul Primăriei Fălticeni, cheltuielile pentru secțiunea de dezvoltare pot fi prevăzute numai dacă sunt asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și proiectelor cu finanțare comunitară.

Specialiștii primăriei au precizat că veniturile proprii incluse în proiectul de buget au fost stabilite la nivelul încasărilor din anul precedent. În anul 2018 gradul de încasare a veniturilor proprii a fost sub 97%.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Potrivit documentului publicat, Sectiunea de dezvoltare reprezintă 39,97 % din bugetul local (18.630.210 lei). În lista de investiții sunt incluse cele trei proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare:  reabilitarea termică a unor clădiri din administrarea  unităților de învățământ, precum și două proiecte cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare.

Conform clasificației economice, structura bugetului este urmatoarea:  cheltuieli cu salariile  – 28,37 % ( 13.222.000 lei);  cheltuieli cu bunuri și servicii –  19,32 % ( 9.005.600 lei);  cheltuieli de capital (investiții) – 39,86 % (18.576.890 lei); transferuri către unități subordonate – 1,29 % (600.000 lei Muzeul de Artă “Ion Irimescu”); asistență socială – 5,78% ( 2.696.000 lei).

Restul cheltuielilor reprezintă, cumulat, sub 5,38 % din buget: rambursări de credite – 1.061.200 lei, burse – 100.000 lei; susținerea cultelor – 409.000 lei; sume destinatefinanțării nerambursabile a asociațiilor culturale și sportive – 348.000 lei; contribuții la neîncadrarea persoanelor cu handicap – 190.100 lei; transfer catre asociații de dezvoltare – 53.320 lei; fond de rezervă – 200.000 lei; dobânzi – 148.000 lei.

Pe capitole de cheltuieli, cea mai mare pondere o prezintă cheltuielile pentru finanțarea învățământului – 25,94 % (12.091.890 lei); Cultură, recreere, religie -10,67 % 4.973.400 lei; Transporturi ( străzi, poduri) – 24,73 %  (11.526.000 lei); Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 7,77 % (1.101.820 lei); Autorități executive – 12,85 % (5.990.100 lei); Asistență socială- 9,36% (4.362.000 lei);  Sănătate – 1,47 % (683.000 lei); Ordine publică (poliția locală și situații de urgență) — 2,54 % (1.182.000 lei).

Celelalte capitole totalizează circa 4,67 %: Protectia mediului – 1.101.820 lei; Alte servicii publice (Evidenta persoanelor și fond de rezervă) – 929.200 lei; Tranzacții privind datoria publică (dobânzi și comisioane la credit) -148.500 lei.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de hotărâre pot fi trimise, până pe data de 7 martie 2019: în scris, la sediul Primariei municipiului Falticeni (registratură), prin poștă (str.Republicii nr.13) sau pe adresa electronică falticeni@falticeni.ro. 

ȘTIRI