Proiect unic în județul Suceava: Primăria și Școala Gimnazială Preutești beneficiază de 17 milioane de lei pentru servicii educaționale, sociale și de sănătateRural

Proiect unic în județul Suceava: Primăria și Școala Gimnazială Preutești beneficiază de 17 milioane de lei pentru servicii educaționale, sociale și de sănătate

       Accesări: 1627

Proiect important pentru cea mai mare comunitate de pe Valea Șomuzului. Fonduri în valoare de 17 milioane de lei au fost atrase în comuna Preutești grație un parteneriat pe trei ani între Centrul Diecezan Caritas Iași, Primăria Preutești și Școala Gimnazială Preutești. Banii sunt destinați servicilor educaționale, sociale dar și de sănătate care vor fi prestate pentru un număr mare de localnici, atât copii, adolescenți cât și adulți, cu scopul îmbunătățirii calității vieții.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European, se numește A.M.I.C (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate) fiind prezentat și lansat oficial miercuri, 21 martie.

Evenimentul s-a desfășurat la Primăria comunei Preutești în prezența oficialităților și a numeroși invitați printre care consilieri locali, profesori, angajați ai Biroului Social al Primăriei, medici, preoți, reprezentanți ai AJOFM Fălticeni și cei ai Centrului Diecezan Caritas Iași.

Prezență numeroasă la lansarea proiectului

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Edilul Ion Vasiliu a rostit discursul introductiv prin care și-a exprimat satisfacția lansării proiectului și beneficiile acestuia în comunitate. Pe parcursul conferinței au luat cuvântul profesorul Neculai Șchiopoaia, directorul Școlii Gimnaziale Preutești, părintele Egidiu Condac, direcorul general al Centrului Diecezan Caritas din Iași, și Anca Maftei, managerul general de proiect.

AMIC este un proiect cu triplă dimensiune comunitară, socială, educațională și medicală, fiind totodată cel mai mare proiect de acest fel desfășurat în județul Suceava.

Alegerea comunei Preutești pentru implementarea proiectului nu este una întâmplătoare. Din cei 7.580 locuitori ai comunei 40% sunt reprezentați de pensionari, doar 35% sunt salariați, iar 8% muncesc în străinatate. Potrivit autorităților locale 200 de locuitori sunt în căutarea unui loc de muncă.

Principalele probleme ale comunității sunt lipsa locurilor de muncă, un numar insuficient de angajatori locali, lipsa calificărilor conform cerințelor actuale ale pieței muncii, lipsa servicilor socio-medicale specializate.

Proiect unic în județul Suceava

Proiectul A.M.I.C. are ca obiective principale reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate.

Cei 17 milioane de lei vor fi utilizați pentru oferirea de servicii sociale (educaționale, consiliere, mediere, formare profesională), medicale (servicii stomatologice, servicii oftalmologice) și socio-medicale (servicii de îngrijire la domiciuliu).

560 persoane din comunitatea marginalizată (non-romă) din comuna Preutești sunt beneficiarii programelor amintite.

Dimensiunea proiectului prin varietatea de servicii, numărul de obiective și valoarea fondurilor, face din A.M.I.C. un proiect unic și cel mai de amploare proiect european existent desfășurat până acum în județul Suceava.

Perioadă de implentare este de trei ani, între 12 februarie 2018 și 11 februarie 2021.

Ce spun beneficiarii proiectului

Profesorul Șchiopoaia Neculai, directorul Școlii Gimnaziale Preutești și-a exprimat entuziasmul de a fi partener în cadrul proiectului și de a se implica activ în activitățile educaționale incluse în proiect.

Se vor organiza servicii tip ”școală după școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, se vor oferi pachete integrate pentru 95 elevi.

În același timp se vor fi acorda 285 de subvenții în valoare de 1500 lei, vor fi acordate cu titlu de premiu 65 de tablete și 65 de biciclete, se vor organiza 144 de ateliere educaționale. Toate aceste acțiuni vizează direct creșterea accesului și participării la educație și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Primarul Ion Vasiliu le-a mulțimit partenerilor pentru implicare subliniind impactul pozitiv al proiectui asupra întregii comunități locale.

El a amintit măsurile ce urmează a fi implementate prin A.M.I.C. În cei trei ani se vor organiza cursuri de formare profesională și programe de ucenicie, orientare și mediere, se vor acorda subvenții pentru angajatorii care crează locuri de muncă.

Proiectul mai prevede organizarea unui curs de formare profesională antreprenorială cât și acordarea de micro-granturi în vederea deschiderii unui număr de 12 noi firme. Merită menționat faptul că vor fi aduse îmbunătățiri asupra condițiilor de locuit și se va înființa un centru multifuncțional în cadrul căruia se vor oferi servicii sociale, medico-sociale și de ocupare.

Centrul Multifuncțional Integrat va rămâne în proprietatea comunei după finalizarea proiectului.

Proiecte de succes derulate de Centrul Diecezan Caritas Iași

Părintele Egidiu Condac, directorul general al Centrului Diecezan Caritas Iași, solicitantului proiectului, a făcut o prezentare generală a asociației Caritas Iași și a proiectelor europene desfășurate până acum.

Înființat în 1990, Centrul din Iași, face parte din Confederația Caritas România (cu activitate în 10 organizații membre din 25 de județe) și are ca domenii principale de activitate: Domeniul Copii, Tineri, Familii, Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități și Programul de intervenții în situații de urgență și calamități naturale. Începand cu anul 2011, Asociația a implementat 7 proiecte cu finanțare europeană prin POSDRU.

Obiectivul comun al acestora a fost incluziunea socială și pe piața muncii a diferitelor categorii de persoane vulnerabile.

Pe lângă proiectul AMIC mai sunt în desfășurare și alte trei proiecte: FRUMOSS (Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale) la Târgu Frumos, proiectul A.C.T.I.V. (Acțiuni Comunitare pentru Toți – Incluziune pentru Viitor) în comuna Stolniceni Prăjescu, Județul Iași, și A.C.C.E.S. (Antreprenoriat, Consiliere și Consultanță pentru o Economie Sustenabilă).

ȘTIRI