Accesări: 903

Consiliul Local Fălticeni a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna februarie 2020.

Potrivit Direcției Economice din cadrul Primăriei Fălticeni, opt unități de învățământ din Fălticeni au solicitat decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna februarie 2020.

În această situație se află 66 de persoane din rândul personalului didactic şi didactic auxiliar. Suma necesară pentru decontarea chletuielilor de transport este de 13.284 lei.

Cele mai multe solicitări pentru decontarea navetei sunt de la Colegiul „Vasile Lovinescu” (22) şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” (19).

În luna ianuarie au fost 67 de solicitări de decontare a navetei iar suma decontată a fost de 9.711 lei.   

Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.

Pentru fiecare unitate de învăţământ din Fălticeni, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.

ȘTIRI