Profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni vor urma cursuri de formare prin proiectul “Go European!”Educație

Profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni vor urma cursuri de formare prin proiectul “Go European!”

       Accesări: 806

În perioada 2018-2020, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni va implementa la nivelul școlii, un nou proiect Erasmus+.

Proiectul intitulat Go European! (Acțiunea cheie 1, Educație școlară, nr. 2018-1-RO01-KA101-048126), are ca grup țintă 12 profesori ai Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu”.

Cadrele didactice vor participa la cursuri de formare în: Ljubliana (Slovenia), Florența (Italia), Barcelona (Spania) și Oxford (Marea Britanie).

Coordonatoarea proiectului, prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, ne-a informat că proiectul își propune creșterea interesului/motivației cadrelor didactice pentru îmbunătățirea competențelor de abordare diferențiată și integratoare a demersului didactic inovativ.

De asemenea, se va urmări combaterea reticenței unor cadre didactice la abordarea diferențiată și integratoare și la inovație.

Se va stimula transferul bunelor practici privind gestionarea situațiilor de criză educațională, diversificarea strategiilor de abordare diferențiată a comunicării profesorului cu elevul și părintele modern, dezvoltarea unei strategii in constituirea unei oferte educationale adecvate, cu discipline optionale integratoare (CDS/CDL) și identificarea și transferul unor tehnici noi de comunicare și relaţionare pentru sprijinirea dezvoltării comportamentale, sociale și emoționale ale elevilor cu dificultăți de adaptare la mediul școlar.

“Rezultatele așteptate sunt adaptarea conținuturilor din programă la nevoile colectivelor de elevi, creșterea atractivității demersului instructiv-educativ, mobilitate si flexibilitate in profesie la nivelul grupului țintă (profesori), curriculum adaptat, cu o dimensiune europeană, integratoare (proiectarea și realizarea curriculumului după exemple și modele din țări europene), îmbunătățirea calității educației și atingerea cu succes a obiectivelor școlii, prin creșterea gradului de satisfacție a elevilor față de serviciile educaționale ale școlii.

Impactul general al proiectului se referă la schimbarea de atitudine a elevilor, părinților, partenerilor școlii, comunității locale asupra învățării transformative bazate pe valori, gândire critică, promovarea cooperării și comunicării autentice”, a precizat coordonatoarea proiectului, prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

ȘTIRI