Prioritățile Fălticeniului acum 90 de ani: Acces la calea ferată principală, rețele de apă, electricitate și străzi pavateRestituiri

Prioritățile Fălticeniului acum 90 de ani: Acces la calea ferată principală, rețele de apă, electricitate și străzi pavate

       Accesări: 721

Ce ar trebui să facem?

Articol publicat de Jenică Tatos, fost primar al Fălticeniului, în primul număr al ziarului independent „Săptâmâna”, la sfârșitul anului 1928.

Capitala județului Fălticeni, prin pozițiunea ei geografică, sau mai bine prin vitregia împrejurărilor, create tot de oameni, se află astăzi în mare suferință. Boala trebuie lecuită fără o clipă de întârziere.

Printre cele mai însemnate condiții ce orașul trebuie să îndeplinească ca să poată fi apt de progres, pe lângă că se cuvine ca în viitor să fie situat pe linia principală de cale ferată, cere să se dea grabnice soluțiuni la unele chestiuni de importanță edilitară:

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Alimentarea cu apă prin instalații moderne și canalizare sistematică;

Extinderea luminei electice pe întreg cuprinsul său, cu curent îndestulător pentru ca în parte să poată fi întrebuințat și la industrii;

Pavarea stradelor, facerea de trotuare în centru și la periferie.

Numai satisfăcut din aceste puncte de vedere, orașul va progresa și va putea oferi un trai înlesnit, căci populația sporind, consecința unei stări mai bune, s’ar marca o activitate însemnată pe toate terenurile.

Mai mult, orașului nu i-ar rămâne în acest caz decât a se gospodări normal pentru ca, an cu an să se poată înlocui alte lipouri, prin opere trainice și folositoare ca: teatru, biblioteci, muzeu, școale, baie și altele. Aceste s-ar satisface fie din venituri ordinare, fie prin împrumuturi mici ce pot fi garantate cu veniturile unui buget bine echilibrat și ușor de găsit, atunci când comuna prosperează.

Cum însă orașul nostru este situat pe linie laterală de cale ferată, se cade ca toată activitatea edililor și a cetățenilor să fie îndreptată de’acum nainte numai în sensul de a remedia răul, salvatorii lui fiind acei care ar sprijini, cu orice preț, un proiect de cale ferată, ce ar scoate orașul din situația penibilă de astăzi.

Până atunci trebue însă să se soluționeze în pripă chestiunile de importanță edilitară enunțate mai sus, întrucât orașul nostru nu poate suporta în această privință nici cea mai mică întârziere pentru aducerea lor la îndeplinire, fără a se lovi de cea mai grea răspundere, acei care prin zăbavă ar provoca ruina orașului, a cetățenilor și în urmă desființarea județului.

În acest scop, e de dorit să înceteze ca primăria orașului să fie post politic, căci numai astfel vom avea siguranța că ea va sluji numai promovării intereselor cetățenești, aceasta acum cât încă e timp, pentru ca împrejurările viitoare să găsească orașul gospodărit în afară de amestecul politicei.

Aceasta, sperăm, va fi înțeles de partidele noastre care au datoria de a arăta cetățenilor că cunosc situația și gravitatea ei, pentru ca mai târziu, să poată și ele culege roadele salvării orașului prin aceia că au privit interesele lui peste cele de partid.

Mai cu seamă că acum nu ne aflăm la’nceputul dezastrului, el producându-se atunci când s’a ciopârțit județul pentru a fi alipită cea mai mănoasă regiune – cea muntoasă – la județul Neamț, desigur, prin glasul unit și deci mai puternic al celor din Piatra.

Dacă n’am cunoaște decât faptul că acolo lumina electrică dăinuește încă de acum 35 de ani, aceasta ar fi deajuns pentru a ni da seama cât de bine știu Pietrenii să promoveze interesele cetățenilor lor, aceasta încă pe atunci când Piatra avea o activitate și populațiune inferioară orașului Fălticeni, pentru ca astăzi să ne devanseze în toate privințele.

Orașul nostru a mai fost, nu prea de demult, în situația de a putea fi lovit, cu ocazia proiectului de cale ferată Roman – Gura Humor prin Fântâna Mare, cu ocolirea orașului Fălticeni, ceia ce l’ar fi nimicit de atunci, dacă concesiunea n’ar fi rămas numai proiect, din cauza protestului, la timp, al cetățenilor.

Pentru mai târziu orice luptă va fi de prisos, dacă nu vom folosi împrejurările, ca ele să fie în viitor favorabile, adică să găsească orașul înzestrat în plină activitate și cu o conștiință cetățenească dezvoltată.

Astăzi orașul reclamă grijă pentru nevoile sale, pentru ca mâine să nu rămânem cu conștiința slăbiciunii noastre, iar concluziunea să fie că cetățenii lui vor privi cum urmează falimentul lor, ruinei fără leac a orașului.

Căci traiul în el va fi fără rost și cu decepțiuni iremediabile, putând județul să dispară, alipindu-se câte o ciosvârtă la județele limitrofe.

E cea mai mare datorie, să ne unim într’un Consiliu Comunal Cetățenesc, care singur mai poate salva, cât mai e timp, orașul și județul nostru.

Jenică Tatos

fost primar

ȘTIRI