Primăria Fălticeni va avea administrator publicActualitate

Primăria Fălticeni va avea administrator public

       Accesări: 1755

Schimbări la nivelul municipalității. Schema de personal din cadrul Primăriei Fălticeni a fost ușor revizuită, odată cu modificarea organigramei printr-un proiect de hotărâre inițiat și aprobat, în luna august, de către consilierii locali. Printre noutățile apărute în „oglinda” în diagrama instituției bugetare este funcția de administrator public.

Persoana va fi direct subordonată primarului și va avea o serie de îndatoriri precise.

Ocuparea postului și numirea în funcție, potrivit Legii administrației publice locale, se face numai prin concurs. Deocamdată nu s-a stabilit nimic în această privință, primarul Cătălin Coman pregătind doar terenul.

Edilul Municipiului Fălticeni susține că apariția acestui post face parte din procesul de modernizare și eficientizare al mecanismelor prin care funcționează instituția.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidați la funcția de administrator public sunt studiile superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sa aibă abilități de organizare, coordonare, analiză și sinteză, capacitate de relaționare cu personalul Primăriei și publicul, să nu fi desfășurat activități de poliție politică și să aibă disponibilitate pentru deplasări și delegații.

Înaintea desfășurării concursului va avea loc selecția dosarelor candidaților. Cei admiși vor susține o probă scrisă ce va consta în 10 întrebări împărțite în două seturi.

Numirea în funcție va fi făcută de către primarul Cătălin Coman, după ce comisia de concurs va analiza toate lucrările din concurs.

Printre cele aproape 20 de atribuții, administratorul public va identifica oportunitățile atragerii de fonduri europene, va implementa politici publice, coordonează realizarea lucrărilor de investiții prin aparatul de specialitate al primarului, estimează și gestionează resursele umane, financiare și tehnice pentru aplicarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Fălticeni, coordonează activități de cultură, turism și agrement.

Administratorul public va putea exercita, prin delegare, atribuțiile de ordonator principal de credite și monitorizează evoluția obiectivelor finanțate din bugetul local și din fonduri externe.

Conceptul de administrator public este împrumutat de din administrația americană (city manager) și a fost adus în România ca o necesitate a managementului public modern, bazat pe guvernarea corporativă.

Administratorul public va fi omul număr doi din Primăria Fălticeni și va avea un salariu de bază de 7.500 de lei.

Funcții de administrator public au fost introduse și în schemele de personal de la câteva comune din zona Fălticeni. Spre exemplu la Primăria Cornu Luncii unde, de mai bine de un an, își exercită atribuțiile un administrator public despre care primarul Gheorghe Fron susține că este persoana „potrivită la locul potrivit”.

Aceeași funcție se regăsește de ceva vreme și în organigrama Primăriei Comunei Baia, însă postul nu a fost scos la concurs.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI