Primăria comunei Baia pune bazele noului Ansamblu Gospodăresc ”Veșnicia Țăranului Român”Special

Primăria comunei Baia pune bazele noului Ansamblu Gospodăresc ”Veșnicia Țăranului Român”

       Accesări: 2580

Satul românesc poate fi un magnet pentru turiști, în special pentru cei străini. Meşteşugarii iscusiţi, peisajele frumoase, ospitalitatea, tradițiile seculare, arhitectura caselor vechi, istoria și obiceiurile locului plasează comunitățile de la țară într-un spațiu unic al civilizației europene. Comuna Baia are toate aceste „ingrediente”, iar autoritățile locale vor să le facă cunoscute publicului larg.

Din acest motiv, o echipă de oameni inimoși din instituția Primăriei pregătesc un proiect care va promova imaginea și tradițiile localității, în scopul atragerii turiștilor.

Pe lângă obiectivele actuale, Comuna Baia va avea un Ansamblu Gospodăresc ce va pune în lumină farmecul vieții de la țară.

„În paralel cu celelalte proiecte de dezvoltare locală pe care le derulăm acum, vrem să punem accent și pe dezvoltarea turismului în comuna Baia. Dorim să facem cunoscute aceste meleaguri, tradițiile, bucătăria românească, dar și pe oamenii locului. Este important să arătăm și altora tot ceea ce este reprezentativ pentru Baia și ne definește în acest spațiu istoric al României.”, ne-a declarat primarul Maria Tomescu. „Dorim, pe această cale, să mulțumim celor care au donat gospodăria și vrem ca acest gest de bunăvoință să constituie exemplu pentru comunitatea noastră. Turismul este o cale de dezvoltare pe care ne-am propus să o urmăm pe viitor.”

Primarul Maria Tomescu îşi propune ca în această gospodărie să se desfăşoare diverse activităţi şi ateliere meşteşugăreşti.

Aici va funcționa și o bucătărie ţărănească autohtonă în care turiştii sosiţi pe aceste meleaguri vor fi serviți cu bucate tradiționale.

Oaspeții își vor trage sufletul într-o casă tipic românească, vor putea ieși în bătătură pentru a se bucura de clipe de liniște și de aerul curat de la țară.

Proiectul a devenit realitate după ce o familie din Baia a donat Primăriei Baia gospodăria moştenită de la părinţi, pentru ca acest ansamblu gospodăresc să rămână ca un simbol al trecutului ţăranului român şi pentru a transmite generaţiilor viitoare tradiţiile şi obiceiurilor populare.

Amplasat în apropiere de centrul comunei, Ansamblul Gospodăresc se va numi ”Veșnicia Țăranului Român” și va constitui un alt punct de atracție în circuitul turistic local.

Locuri încărcate de istorie și spiritualitate

Prima capitală a Moldovei are ce să le ofere turiștilor.

Vizitatorii din țară și din străinătate vin în număr tot mai mare pentru a cunoaște aceste meleaguri încărcate de istorie și credință.

Trei ctitorii medievale de la trei domnitori, prima casă de sfat și citire din Moldova, meșterii care se ocupă de dogărit, oierit, vestigiile istorice formează un circuit

Aproape inexistentă în albumele de prezentare ale României și promovată prea puțin în broșurile despre Țara de Sus, Comuna Baia își merită locul pe harta turistică a localităților sucevene ce trebuie vizitate.

Din păcate, localitatea se află în afara circuitului turistic consacrat al zonei, care cuprinde în special mănăstirile din Bucovina şi staţiunile din zona de munte a regiunii.

Groapa cu bogății

Prima capitală a Moldovei este un loc unde istoria, spiritualitatea și tradițiile se

Localitatea, atestată documentar în jurul anului 1200, deține un tezaur spiritual și istoric deosebit. Pe aceste meleaguri trei domnitori au ctitorit lăcașuri de cult. Aici s-a dat una dintre bătăliile istorice ale lui Ștefan cel Mare, care a scos la lumină calitățile de bun strateg ale domnitorului.

Tot în comuna Baia se află și groapa lui Hârjap, grota săpată în Dealul satului Bogata, unde se spune ca ar fi îngropat boierul Neagu Hârjap împreună cu toate bogăţiile sale, de către însuşi Ştefan cel Mare, ca pedeapsă a trădării sale.

Bătrânii din sat povestesc că, în trecut, grota avea o formă de tunel şi un grilaj greu la intrare, construit parcă să ferece bogății în adâncul pământului.

Exponate rare în muzeul de etnografic și istorie

Localitatea are un Muzeu etnografic și de istorie ce funcționează într-o clădire construită pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Secția de istorie a muzeului cuprinde exponate aparținând epocii neolitice, antice, medievală, modernă și contemporană, dar și obiecte descoperite în urma cercetărilor arheologice din zonă: un maxilar de mamut, ceramică veche, obiecte de fierărie din perioada medievală.

Secția de etnografie aduce atmosfera autentică din casele țărănești, obiectele și uneltele care nu lipseau din gospodării.

Muzeul de istorie și etnografie

Vechiul far al satelor

Cel mai nou obiectiv turistic este Casa de Sfat și Citire.

Amenajat cu fonduri din bugetul local și redeschis anul trecut, imobilul este locul unde oamenii din sat obișnuiau să se întâlnească la șezători. În același timp, aici se culturalizau oamenii de la sat.

Învățătorul Nicolae Stoleru înființa la Baia, în anul 1904, prima Casă de Sfat și Citire din Moldova, un așezământ de cultură și educație pentru oamenii de la țară. Amenajat din banii lui, imobilul avea sală de lectură, bibliotecă, sală de spectacole, sală pentru muzeul satului.

Spirit neobosit, preocupat mereu de dezvoltarea intelectuală a țăranului român, Nicolae Stoleru era considerat un luminător satelor.

Noua Casă de sfat și citire se află acum în centrul comunei, într-o casă autentic românească, cu draniță, cerdac, vatră și câteva obiecte vechi.

Casa de sfat și citire
Bustul învățătorului și eroului Nicolae Stoleru

Bijuterii medievale, spirituale și arhitecturale

Punctul de atracție îl constituie cele trei ctitorii domnești, din perioada medievală.

Baia este unul dintre primele oraşe fortificate ale voievodatului Moldova.

Istoria localităţii este strâns legată de domnitorii vremii, începând cu Dragoş Vodă, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare sau Petru Rareş, ctitori ale unora dintre dintre cele mai valoroase monumente de natură religioasă.

Biserica Albă, Biserica “Adormirea Maicii Domnului” și Catedrala romano-catolică “Fecioara Maria” stau şi astăzi mărturie a vremurilor glorioase şi înfloritoare din Ţara Moldovei, unde credința statornică a fost în centrul vieții domnitorilor, dar și a omului simplu.

Biserica Albă
Biserica Adormirii Maicii Domnului
Catedrala Catolică „Fecioara Maria”

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI