Peste 26.700 de fălticeneni pe listele pentru alegerile prezidenţialeAlegeri Prezidențiale

Peste 26.700 de fălticeneni pe listele pentru alegerile prezidenţiale

       Accesări: 76

Alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie vor începe la ora 07:00 şi se vor încheia la ora 21:00. Alegătorii au dreptul la un singur vot pentru alegerea viitorului preşedinte al României.

Numărul alegătorilor cu domiciliul în Fălticeni, înscrişi în Registrul electoral, este de 26.786 de persoane, inclusiv persoanele cu drept de vot care vor împlini 18 ani până la data de 2 noiembrie inclusiv.

Pentru a vota, alegătorii trebuie să prezinte unul dintre urmatoarele documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea de identitate electronică, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic sau paşaport diplomatic electronic, în cazul membrilor reprezentanţelor diplomatice, paşaport de serviciu, paşaport simplu sau paşaport simplu electronic, paşaport simplu temporar, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Românii aflaţi în străinătate (care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau care se află ocazional peste hotare), îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea electronică de identitate, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar, pasaportul simplu electronic.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Actele de identitate trebuie să se afle în termen de valabilitate. Nu se poate vota cu titlul de călatorie sau cu cartea de alegător.

Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdictie. De asemenea, nu au drept de vot persoanele care sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale (în Fălticeni sunt înregistrate 31 astfel de cazuri).

Alegătorii cu domiciliul în ţară îşi pot exercita dreptul la vot doar la secţiile de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, fiind inscrisi in listele permanente.

Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare într-un tabel separat.

Cetăţenii au posibilitatea de a afla secţia de votare la care sunt înscrişi pe portalul www.registrulelectoral.roAlegătorii trebuie sa completeze următoarele date: codul numeric personal, numele si prenumele asa cum apar in buletin, precum si sa introduca un cod de siguranta.

Dupa ce prezintă oricare dintre aceste acte, membrii biroului electoral al sectiei de votare verifică înscrierea în lista electorală şi încredinţează alegătorului buletinul de vot şi ștampila cu menţiunea “votat”.

Alegătorul votează singur, în cabina de vot, aplicand stampila cu menţiunea “votat” în patrulaterul care cuprinde numele candidatului pe care îl votează. Potrivit legii, votul este secret. Prezenţa oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, este interzisă. În cazul în care alegătorul nu poate vota singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el.

După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă stampila de control să rămână in afară şi le introduc în urnă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. Dacă buletinul de vot se deschide iar secretul votului nu mai este asigurat sau dacă alegătorul a aplicat greşit stampila, buletinul va fi anulat şi se va da alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, lucru care va fi specificat ulterior în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

După exercitarea dreptului de vot, pe versoul cărţii de identitate se aplică un timbru autocolant cu mentiunea „VOTAT” şi data alegerilor .

ȘTIRI