Personalul din învățământul special sucevean se perfecționează printr-un proiect internațional ErasmusEducație

Personalul din învățământul special sucevean se perfecționează printr-un proiect internațional Erasmus

Cadre didactice din învățământul special sucevean beneficiază de perfecționare la nivel internațional, printr-un proiect Erasmus+, inițiat și promovat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu două instituții de învățământ din Polonia (Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – Gimnazjum Integracyjne Nr. 17 din orașul Rzeszow și Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszynskiego w Mrowli din localitatea Mrowla).

Acțiunile proiectului intitulat “Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie” se derulează pe durata a doi ani, urmărindu-se dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ.

În a doua parte a lunii octombrie, cadre didactice de la Grădinița Specială din Fălticeni (profesor kinetoterapeut Ostafi Oana, profesor psihopedagog Ciornei Verginia, profesor educator Amarie Mariana, Scutaru Violeta-Liliana și Răileanu Monica- Iolanda), alături de  o echipă de cadre didactice de la Școala Profesională Specială Cîmpulung Moldovenesc, au participat la acțiuni ale proiectului, în Polonia.

“Cadrele didactice au participat la diverse activități interactive, activități de grup și de terapie individuală desfășurate cu copiii cu diverse tipuri de dizabilități, dar și la copii cu dizabilități integrați în învățământul de masă (copii autiști, copii cu sindrom Down, cu deficiență medie,etc), activități de cunoaștere a instituțiilor europene, dezbateri și discuții pe diverse teme de interes profesional și european.

O prioritate și o preocupare continuă o reprezintă îmbunătățirea actului educațional  adresat copiilor cu nevoi special, sporirea atractivităţii învăţământului şcolar special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe și strategii care răspund mai bine nevoilor copiilor cu C.E.S. în materie de învăţare şi de dezvoltare personală și care să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii.

 Activitățile  interculturale au ocupat și ele un loc important, obiectivele și locațiile fiind  stabilite de partenerii noștri poloni în colaborare cu doamna Mihaela Dziobec, interpreta din proiect, care ne-a însoțit și prezentat cultura, tradiția și istoria locurilor. 

Proiectul a fost o reușită datorită faptului că ne-a oferit oportunitatea de a interacționa cu specialiști europeni în domeniul educației speciale, oportunitatea de a vedea modalități de abordare diferențită a metodelor /procedeelor și tehnicilor de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale, mijloace de învățământ, materiale didactice peformante și de înaltă calitate, necesare în procesul de terapie/recuperare și nu în ultimul rând seninătatea, implicarea și performanța cadrelor didactice care lucrează cu acești copii”, ne-a informat profesoara Mariana Amarie, de la Grădinița Specială Fălticeni.

ȘTIRI