Ortodocșii sărbătoresc astăzi Sfânta TreimeReligie

Ortodocșii sărbătoresc astăzi Sfânta Treime

       Accesări: 318

Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe au așezat această sărbătoare după praznicul Pogorârii Sfântului Duh. În calendarul de peste an, praznicul închinat Sfintei Treimi este celebrat întotdeauna în Lunea Rusaliilor. Dacă perioada dintre Înviere și Înălțare este concentrată pe Mântuitorul Hristos, sărbătoarea de astăzi ne aduce în atenție faptul că mântuirea oamenilor este lucrarea lui Dumnezeu, Unul după ființă, dar care are trei fețe sau ipostasuri, Tatăl, Fiului și Duhul Sfânt.

Sfânta Treime este cinstită de către creștinii ortodocși, anul acesta, la data de 5 iunie.

În biserici și mănăstiri, în cadrul Sfintei Liturghii se citește acatistul Sfintei Treimi, cel mai amplu dintre toate câte există în acatistier.

Învățătura despre Sfânta Treime constituie dogma principală în Biserica Ortodoxă. Prin ea înțelegem pe Dumnezeu cel Unul în ființă și întreit în persoane: Dumnezeu -Tatăl, Dumnezeu – Fiul și Dumnezeu – Duhul Sfânt.

Marii teologii ortodocși arată că Dumnezeu, unul dupa ființă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Aceste trei persoane sau ipostasuri dumnezeiești alcătuiesc Sfânta Treime. Ea constituie taina de nepătruns de mintea omeneasca și împartasita noua prin Descoperirea dumnezeiasca.

Primele două sinoade ecumenice de la Niceea (anul 325) și Constantinopol (anul 381) au statornicit definitiv învățătura de credință a Bisericii, inclusiv dogma Sfintei Treimi. În mod practic, abia din secolul al IV-lea după Hristos se poate vorbi de adevărata cinstire în toată lumea creștină a Sfintei Treimi.

Doctrina Sfintei Treimi exprimată în forma: „Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, întreit în Persoane, dar Unic în ființă, este Dumnezeu Atotputernic, Preexistent firii și complet Independent în raport cu orice”.

Această sărbătoare a fost așezată imediat după praznicul Pogorârii Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor și a treia Persoană a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, pentru a arăta că mântuirea oamenilor este lucrarea lui Dumnezeu, Unul după ființă, dar care are trei fețe sau ipostasuri, Tatăl, Fiului și Duhul Sfânt.

După Pogorârea Sfântului Duh la cincizeci de zile de la Învierea Domnului (Sfintele Paști), la Ierusalim s-a întemeiat prima comunitate creștină și a luat ființă Biserica.

În Biserică omul intră prin botez, una din cel Șapte Sfinte Taine, care se face în numele Sfintei Treimi.

ȘTIRI