Nouă profesori din municipiul Fălticeni au fost admiși în Corpul Național de Experți în Management EducaționalEducație

Nouă profesori din municipiul Fălticeni au fost admiși în Corpul Național de Experți în Management Educațional

Au dobândit un statut suplimentar în meseria de profesor. Mai multe cadre didactice din Fălticeni sunt din acest an membri în Corpul Național de Experți în Management Educațional. Înscrierile s-au făcut în luna ianuarie, iar câteva săptămâni mai târziu au fost publicate rezultatele.

La nivelul județului Suceava au fost admiși în prima etapă de selecție 200 de candidați, un sfert dintre aceștia fiind zona Fălticeni.

Candidații nu au avut examene, în schimb s-au prezentat la un concurs de dosare în care au așezat tot ceea ce este reprezentativ pentru munca lor, de la stagii de pregătire și formare profesională, la ateliere de lucru, seminarii sau alte activități cu carcacter educațional.

Din cei 18 profesori din Fălticeni care și-au depus dosarele, doar jumătate au fost declarați admiși.

Rata de promovare la nivel de municipiu, de 50%, este mai mică decât cea de la județ, respectiv 73%. Mai exact, din totalul celor 190 de candidați admiși după a doua etapă, comisia de evaluare i-a declarat promovați pe 139 dintre aceștia.

Cei nouă profesori din Fălticeni care au intrat în Corpul Național de Experți în Management Educațional sunt Cătălina Purdilă și Carmen Suliman de la Școala „Ion Irimescu”, Doina Moisii, Ovidiu Moroșanu și Mihaela Mărian de la Școala „Mihail Sadoveanu”, Narcisa Andrei și Florin Ciocârlan de la Colegiul „Vasile Lovinescu, Nicolette Tărnăuceanu de la G.P.P. „Pinocchio” și Violeta Scutaru de la Grădinița Specială.

Candidații admiși trebuiau să obțină la evaluare minim 70 de puncte din 100 posibile.

Potrivit ministerului de resort, calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile actualei metodologii.

De menționat că anul acesta Școlile „Alexandru Ioan Cuza” și „Ioan Ciurea” cât și Grădinița cu Program Normal „Voinicelul” nu au avut profesori înscriși pentru evaluarea dosarelor.

Aici au putut participa cadrele didactice care îndeplineau cumulativ următoarele condiţii: făceau dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, era titular în învățământ și avea cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor.

Totodată, candidații trebuiau să ateste faptul că au obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu au fost sancţionați disciplinar în anul şcolar curent, nu au fost lipsiți de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu au fost excluși din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Profesorii admiși în Corpul Național de Experți în Management Educațional

Cătălina Purdilă (Școala „Ion Irimescu”) – 93 puncte
Carmen Suliman (Școala „Ion Irimescu”) – 91 puncte
Florin Ciocârlan (Colegiul „Vasile Lovinescu”) – 87 puncte
Doina Moisii (Școala „Mihail Sadoveanu”) – 84 puncte
Violeta Scutaru (Grădinița Specială) – 84 puncte
Nicolette Tărnăuceanu (GPP „Pinocchio”) – 84 puncte
Ovidiu Moroșanu (Școala „Mihail Sadoveanu”) – 73 puncte
Mihaela Mărian (Școala „Mihail Sadoveanu”) – 71 puncte
Narcisa Andrei (Colegiul „Vasile Lovinescu”) – 70 puncte

Lista integrală poate fi consultată aici.

ȘTIRI