Noi experiențe europene la Colegiul „Vasile Lovinescu” din această toamnăEducație

Noi experiențe europene la Colegiul „Vasile Lovinescu” din această toamnă

       Accesări: 765

Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru activitatea de schimburi culturale și profesionale cu țările din Spațiul Economic European membre ale Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. La Colegiul „Vasile Lovinescu”, pe lângă proiectele aflate în derulare, prin care elevi și profesori de diferite specialități își îmbogățesc permanent portofoliul de cunoștințe generale și de specialitate, trei noi proiecte, din domenii absolut noi de colaborare, au început din această toamnă:

Proiectul 2017-1-TR01-KA105-045208 Take Your Measures Before Last Drop Is Gone! (schimb de tineri, acțiunea KA1, componenta Tineret) s-a desfășurat în Turcia, la Mersin pe țărmul Mării Mediterane între 10-17 octombrie 2017. Colegiul „Vasile Lovinescu” a fost reprezentat de o delegație formată din 5 tineri (elevi, absolvenți și profesori între 17-29 ani) și un cadru didactic cu experiență, lider de grup. Este prima participare în nume propriu la un proiect de acest gen, adresat tineretului și dedicat problemelor specifice generației tinere.

Au participat fundații și organizații de tineret din Turcia (țara organizatoare), Bulgaria, Italia, Letonia, Portugalia și România, singura țară care a fost reprezentată de o instituție de învățământ secundar, cu specializări din aria de interes a proiectului.

Scopul acestuia a fost de a aduce la un loc tineri care să conștientizeze importanța poluării mediului, și în special a mediului marin asupra societății. În acest fel, se poate oferi sprijin public pentru măsurile necesare în vederea prevenirii și limitării poluării marine.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Programul activităților a reflectat nevoia de conștientizare și prevenire a poluării marine, importanța naturii în viața noastră, rolul mediului marin echilibrul planetei și natura multiculturală a Uniunii Europene.

Activitățile foarte variate au cuprins momente de socializare, jocuri de rol, prezentări, activități practice (scuba-diving, ecologizare, vizită la stația de epurare a orașului), întâlniri cu autoritățile locale, specialiști în domeniu.

Serile culturale și de film au oferit tinerilor ocazia să se cunoască mai bine, să afle mai multe despre natura, cultura și obiceiurile țărilor partenere. Seara culturală românească s-a bucurat de un deosebit succes. Toți participanții au apreciat preparatele tradiționale, costumele populare, cântecele și dansurile românești.

Proiectul va continua cu acțiuni de conștientizare și campanii anti-poluare realizate la nivel local, prin implicarea tinerilor participanți în studii și acțiuni de voluntariat referitoare la tematica proiectului. S-au realizat contacte pentru proiecte viitoare, pe diferite teme de interes pentru tineri.

Proiectul   2017-1-AT01-KA201-035037 E-Co-Foot (E-Co-Logical Footprint Training – Digital Resources For Online And Offline Education) este un proiect Erasmus+ din domeniul educației școlare, axat pe cooperarea pentru inovare (crearea unei platforme educaționale complexe, cu materiale on-line și off-line în domeniul educațieie ecologice, incluzând un calculator personalizat al ampretei ecologice personale, a instituțiilor și a unităților teritoriale).

Este primul proiect de acest tip, derulat nu doar între școli – coordonatorii din Austria sunt o companie specializată în crearea de softuri educaționale și utilitare în domeniul mediului înconjurător, al doilea partener dinAustria este o alianță de ONG-uri cu activitate în domeniul ecologic.

Ceilalți parteneri sunt: facultatea de chimie a Universității din Budapesta (cu sediul la Szombathely), un centru de educație ecologică din Grecia (structură subordonată ministerului elen al educației) și Colegiul Vasile Lovinescu, într-o companie extrem de onorantă, din nou recomandat de domeniile multiple de studiu, majoritatea în legătură cu mediul înconjurător, dar și de experiența bogată în derularea a numeroase proiecte europene.

Pe parcursul celor trei ani de proiect, Colegiul va participa la elaborarea și testarea materialelor ce vor compune platforma educațională, va răspunde de diseminarea proiectului și de certificarea platformei, de către o instituție internațională specializată de prestigiu, dar și de alcătuirea în comun a unui ghid al modalităților de certificare a resurselor educaționale on-line din Europa, dar și din țările participante la proiect și va găzdui două întâlniri de lucru, dintre care următoarea va fi în aprilie anul viitor.

La prima întâlnire, desfășurată la Viena, între 30-31 octombrie anul curent, s-au revăzut alocările responsabilităților între parteneri, s-au analizat cele 5 componente ale produsului final al proiectului și modalitățile de colaborare, s-au prezentat și testat instrumentele de comunicare între parteneri, s-a analizat impactul proiectului și modalitățile de atingere a obiectivelor propuse.

Delegația română a fost reprezentată de două persoane – persoana de contact și un membru al conducerii școlii.

Proiectul 2017-1-ES01-KA201-038189 Are The Gender Stereotypes Determining an In-egalitarian Society? este de asemenea o premieră – un proiect de educație școlară între școli similare din Spania (țara coordonatoare), Italia, Franța, România, dar și un directorat pentru educație (echivalentul unui inspectorat școlar județean) din Turcia.

Proiectul își propune să analizeze concepțiile legate de egalitatea de gen din țări europene situate în arii culturale diferite și să contribuie la crearea unor mentalități sănătoase, bazate analiza experienței proprii și schimburi de bune practici, care să asigure șanse egale pentru viitor atât femeilor, cât și bărbaților.

Prin întâlniri de lucru și schimburi de experiență în toate țările partenere, dar și prin colaborare permanentă, utilizând mijloacele on-line, elevii vor realiza, sub îndrumarea profesorilor și a specialiștilor în educație de la instituția-parteneră din Turcia, chestionare, scurte filme și documentare, dosare și dicționare ale frazelor-stereotip și ale femeilor de succes din istorie, compendii ale aspectelor legale care guvernează egalitatea de gen la nivel european și al țărilor partenere, postere, cântece și materiale vizuale variate.

Prima întâlnire a avut loc în orașul Sant Joan d’Alacant, la sediul IES Lloixa, școala coordonatoare, între 9-10 noiembrie anul curent. Fiecare parte a fost reprezentată de câte două persoane din echipa de proiect. S-au discutat aspecte organizatorice legate de planificarea întâlnirilor, selecția participanților, colaborarea în vederea îndeplinirii obiectivelor și a materializării rezultatelor, impact și diseminare. Participanții au fost primiți la sediul primăriei, unde s-a organizat o întâlnire cu presa locală.

Toate aceste proiecte întregesc un portofoliu valoros compus din mai multe proiecte, dintre care două s-au încheiat cu succes în această toamnă:  Erasmus + KA2 Geography Mirrors Man, un proiect de educație școlară numai între școli și 2015-1-RO01-KA102-014319 Practical training a pathway to a future career – formare profesională a elevilor în domeniul hotelier. Un alt proiect, tot din domeniul formării profesionale a elevilor, de data aceasta în domeniul mecanic și-a derulat al doilea flux de elevi pentru un stagiu de trei săptămâni în Italia: 2016-1-RO01-KA102-023236 Specialization in the field of hybrid cars maintenance and repair – a chance for a successful career in a greener and healthier world. Și, nu în ultimul rând, în anul școlar 2016-2017 14 elevi din domeniul Turism și alimentație își vor desfășura stagiul de instruire practică în Granada, Spania în cadrul proiectului cu nr. ref. 2017-1-RO01-KA102-036018, STEPS TO THE FUTURE.

Echipa de proiect Colegiul ”Vasile Lovinescu”

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI