Ministerul Educaţiei promite noi manuale şcolare pentru clasa a IV-aEducație

Ministerul Educaţiei promite noi manuale şcolare pentru clasa a IV-a

       Accesări: 271

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), ca autoritate contractantă, a finalizat evaluarea proiectelor de manuale corespunzătoare noilor programe şcolare pentru clasa a IV-a şi a transmis ofertanţilor prezenţi la licitaţie, la finele săptămânii trecute, comunicările privind rezultatul procedurii.

După comunicarea rezultatelor evaluării către toţi cei 15 ofertanţi, în conformitate cu prevederile privind achiziţiile publice, aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru a depune eventuale contestaţii la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Pe măsura solicitărilor pe care CNSC le adresează autorităţii contractante, în termenul legal stabilit, CNEE va formula puncte de vedere argumentate şi va depune documentele solicitate. În termen de 30 de zile de la data primirii ultimelor înscrisuri, CNSC se va pronunţa asupra admiterii/respingerii contestaţiilor depuse.

După decizia CNSC, proiectele de manuale şcolare pot intra în procedurile de aprobare astfel încât, începând cu anul şcolar 2016-2017, noile manuale să fie la dispoziţia elevilor şi a profesorilor.

În condiţiile noului curriculum pentru învăţământul primar, centrat pe formarea de competenţe relevante pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi de adaptare la situaţii noi, manualele şcolare au atât o variantă tipărită, cât şi o variantă digitală, fiecare manual având două volume tipărite, corespunzătoare semestrelor anului şcolar, însoţite de câte un CD cu varianta digitală a respectivului volum. Varianta digitală a manualului şcolar reprezintă forma electronică a manualului şcolar, şi cuprinde, în plus faţă de varianta tipărită, activităţi multimedia interactive de învăţare, care pot fi exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care aduc un plus de achiziţii informaţionale.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

ȘTIRI