Accesări: 130

nemuritor_si_rece_2Cenaclul literar-artistic „Erupţii…din Dolheştii Sucevei” a avut programată duminică, 25 ianuarie 2015, a treia şedinţă de lucru.

Întâlnirea membrilor cencalului a avut loc la sediul publicaţiei „Erupţii Dolheştene”, din incinta Căminului Cultural „Petru Sandovici” şi a fost dedicată omagierii poetului naţional „Mihai Eminescu”, ne-a informat Costel Bephu, iniţiator al noului cenaclu literar-artistic din Dolheşti.

La realizarea evenimentului „Nemuritor şi rece”, şi-au dat concursul Şcoala Gimnazială „Hatmanul Şendrea”, Căminul Cultural şi Biblioteca Comunală.

„Nemuritor și rece”

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Sub misterul acestui ultim vers al genialei creații din zestrea inegalabilă a poetului nepereche, în data de 25 ianuarie 2015, în incinta Căminului Cultural „Petru Sandovici” din Dolheștii Mari, colectivul de redacție al publicației de folclor și informare locală „Erupții dolheștene”, împreună cu cel al Cenaclului literar-artistic „Erupții…”, au considerat ca în semn de respect și prețuire, să omagieze într-un mod aparte aniversarea a 165 de ani de la ridicarea pe bolta nemuririi a Luceafărului poeziei românești, 15 ianuarie, dată ce reprezintă ziua nașterii culturii moderne române, un reper în cultura noastră națională, cea mai importantă voce a neamului nostru.

Astfel, într-un cadru organizat, pe lângă membrii de drept ai cenaclului a participat și un grup de copii de la Școala Ginmazială „Harmanul Șendrea” din localitate conduși de profesoara de limba și literatura română, Iordache Alina Elena și coordonați de directorul căminului cultural, învățător, Vasile Cărăbuș, alături de bibliotecarul comunei doamna Silvia Cărăbuș, iar ca invitat de onoare poetul și scriitorul fălticenean, Alexa Pașcu, însoțit de doamna Mia Pașcu, soția dânsului.

Toată acțiunea a purtat pecetea sacră a celui ce a dat certificatul de naștere a Zilei Culturii Naționale.

Au citit creații proprii Costel Bephu, Valeriu Sandovici, Neculai Oprea, Răducu Dănilă, Alexandru Stoleriu, Vasile Bădăluță (eseu) și și-au exprimat sentimentele prin expuneri Gheorghiță Ciocârlan, Florin I. Darabă, Ana-Maria Antoneag, Petru Titianu.

Au recitat din vasta operă eminesciană Bogdan Agafiței din Dolhasca (Doina), elevii Antoneag Ioana (O, mamă), Ichim Denisa (Crăiasa din povești), Crăciun Oana (O, rămâi…), Zamă Alexandru (Sara pe deal), Vizitiu Ionuț (Ce te legeni…), Blaga Izabela (Lacul), Postelnicu Sebastian (Freamăt de codru), toate în acordurile inconfundabile ale chitarei lui Ticu Dascălu și ale arcușului lui Pamfir Dascălu, sosiți din Forăști și sub privirile pline de emoții ale părinților celor mici, prezenți la eveniment.

Toți „actorii” au putut să-și exprime sentimentele și gândurile pe paginile cuprinse în „Cartea de onoare” a cenaclului.

„În preajma a două mari sărbători naționale, cea a nașterii Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu și a Unirii Principatelor Române, am avut posibilitatea să particip la cea de-a III-a ședință a Cenaclului literar-artistic „Erupții… din Dolheștii-Sucevei”, ocazie cu care am putut să constat că la Dolhești, spiritul culturat nu moare, ci din contră se aprinde și crește în vâlvătaie precum un rug ce vrea să împrăștie, și împrăștie lumină binecuvântată în jurul său.

Precum Sadoveanu la Fălticeni, pot spune și eu aici la Dolhești, lângă apa Șomuzului, pe valea sa, că odată cu apa curge și prin sufletul oamenilor cultură.

Sincere felicitări și succes în avtivitatea lor, membrilor cenaclului”, avea să lase pentru anii ce vor urma, scris, Alexa Pașcu.

Îi mulțumim!

Costel Bephu

ȘTIRI