Miercuri începe Postul Nașterii DomnuluiReligie

Miercuri începe Postul Nașterii Domnului

       Accesări: 30

Pentru creștinii ortodocși miercuri, 14 noiembrie 2018, începe Postul Nașterii Domnului, care este cunoscut în popor și ca Postul Crăciunului. Acesta ține până în ziua de Ajun, în data de 24 decembrie inclusiv. Ziua din Ajunul Crăciunului este o zi de post aspru spre deosebire de celelalte zile ale Postului Crăciunului, pentru că dezlegarea la alimentele de dulce se face după Sfânta Liturghie de Crăciun din data de 25 decembrie.

Legat de rânduiala din ziua Ajunului Crăciunului găsim în cartea “Liturgica Generală” a părintelui profesor Ene Braniște.

El care spune că: „În ziua de Ajun a Crăciunului este o zi de post mai aspru decât în celelalte zile. Se ajunează până la ceasul al IX – lea ( ore 15.00), când se obișnuiește să se mănânce, în unele părți, grâu fiert amestecat cu fructe și miere, în amintirea postului Sfântului Proroc Daniel și al celor trei tineri din Babilon.

În aceeași carte se menționează că în unele zone se ajunează până la răsăritul luceafărului de seară, care ne amintește de steaua ce a vestit magilor Nașterea Mântuitorului. Această ajunare amintește, de asemenea, de postul ținut odinioară de catehumenii care, în seara acestei zile, primeau Botezul creștin și apoi prima împărtășanie la Liturghia săvârșită atunci în acest scop.

Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. De aceea prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte și de postul lui Moise pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, cele 10 porunci (Decalogul).

La început, nu toți creștinii posteau în același mod și același număr de zile. Unii posteau doar 7 zile, alții șase săptămâni, iar alții țineau un post mai aspru.

Ca în toate posturile, în primul rând trebuie să se ia în vedere abținerea de la lucrurile rele care ne îndepărtează de Dumnezeu și de oameni.

Acest Post, este unul de pregătire duhovnicească, de curățite duhovnicească, ca să primim în noi, în peștera trupului nostru și în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vine în lume și Se face om, pentru ca pe oameni să-i ridice la viața duhovnicească și dumnezeiască.

Sfântul Grigorie Teologul spune referitor la Postul Crăciunului că : „Hristos, Care coboară din Ceruri, vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viața noastră și să ne ridice pe noi la viața duhovnicească sau cerească. Astfel, acest post este de pregătire spirituală, ca noi să devenim un templu, un sălaș al prezenței Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră”.

Sfântul Vasile cel Mare este cel care pune în lumină importanța postului pentru fiecare credincios și zice: „că dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale și închisori. Postul i-ar ajuta pe toți să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginți, lăcomia și orice vicleșug. Postul ne face asemenea cu îngerii”.

Față de Postul Sfintelor Paști, Postul Crăciunului este mai ușor, având în vedere multe dezlegări la pește, ulei și vin. Zilele în care sunt cu dezlegare, în Calendarul creștin Ortodox sunt marcate cu simbolul unui pește.

Sărbătorile trecute în calendar, cu cruce roșie, în perioada Postului Crăciunului sunt: Intrarea Maicii Domnului în Biserică (Vovidenia) 21 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat (30 noiembrie), și Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de Minuni (6 decembrie).

Zilele mai însemnate, din  luna noiembrie, în aceeași perioadă de post sunt cele închinate Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț (15 noiembrie), Sfântului Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie);  Sfințilot Mari Mucenici Ecaterina și Mercurie (25 noiembrie).

Și luna decembrie are câteva de însemnătate pentru Biserica Ortodoxă:  Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica (3 decembrie);  Sfânta Mare Muceniță Varvara (4 decembrie);  Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (5 decembrie); Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș (7 decembrie); Sfinții Ierarhi Spiridon și Dosoftei (12 decembrie), apoi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul și Sfântul Ierarh Petru Movilă, sărbătoriți pe 18 decembrie.

Să avem cu toții în acest post, timp de sporire în evlavie și dărnicie, îmbogățit în roade duhovnicești!

ȘTIRI