Majoritatea incendiilor începutului de an au pornit de la coşurile de fumActualitate

Majoritatea incendiilor începutului de an au pornit de la coşurile de fum

       Accesări: 85

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, analiza statistică a incendiilor produse în judeţul Suceava, de la începutul anului 2016, arată că din totalul de 78 incendii, 58 au avut drept cauză burlanele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor amplasate necorespunzător sau neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate periodic. Pagubele produse în urma acestor sinistre depăşesc 500.000 de lei.

Multe din aceste incendii s-au produs şi la construcţiile noi, nu doar la casele bătrâneşti, la care majoritatea oamenilor se gândesc când aud despre un incendiu la coşul de fum.

Prin activitatea de avizare/autorizare pe linia securităţii la incendiu se elimină greşelile de proiectare şi execuţie a sistemelor de încălzire, chiar dacă nu toate construcţiile se supun avizării/autorizării (de exemplu: blocurile fără mansardă, sediile de birouri cu suprafaţa mai mică de 600 mp şi altele). De aceea, este necesară responsabilizarea tuturor factorilor, începând din faza de proiectare, la executant şi diriginte de şantier, terminând cu recepţia şi exploatarea construcţiei, privind respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în vigoare. Neregulile sunt generate începând cu faza de proiectare, prin neîntocmirea proiectului pentru faza detalii de execuţie.

Greşeli frecvent întâlnite la proiectarea şi execuţia coşurilor de fum:

Imprumutul Promotional de Sarbatori
  • În primul rând, nu se protejează elementele de construcţii combustibile ale clădirilor, la nivelul în care sunt străpunse de către coşurile de fum sau coşul de fum este executat în contact direct cu materialele combustibile;
  • Apoi, se plachează peretele exterior al coşurilor cu materiale combustibile (de exemplu polistiren expandat, ceea ce nu este recomandabil);
  • Planşeele combustibile sunt străpunse, fără a se păstra o distanţă minimă între coş şi elementele din lemn ale planşeelor – distanţă care de regulă trebuie să fie de minim 24 de centimetri;
  • Nu se completează spaţiul dintre coşul de fum şi elementele de construcţie combustibile din apropiere, cu materiale termoizolatoare incombustibile – realizându-se astfel o manşetă de protecţie şi/sau un separator;
  • Nu în ultimul rând, o altă greşeală constă în proiectarea sau execuţia greşită a înălţimii coşului de fum.

Potrivit legislației în vigoare, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii sunt obligaţi să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc, măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectivele proiectate.

Reprezentanţii autorităţilor locale, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, trebuie să pună în aplicare legislaţia în vigoare care precizează că, înainte de începerea sezonului rece, se controlează instalaţiile şi sistemele de încălzire (existente la operatorii economici din subordinea unităţii administrativ-teritoriale, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei), cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi se înlătură defecţiunile constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi.

ȘTIRI