Locuri de muncă în Germania în domeniul hotelier-gastronomicSpecial

Locuri de muncă în Germania în domeniul hotelier-gastronomic

       Accesări: 158

EURES Romania dispune de 69 de posturi pentru lucrătorii calificaţi in domeniul hotelier – gastronomic, care doresc sa desfăşoare o activitate sezoniera in Germania, pentru care se va organiza selecţie la Braşov in zilele de 27 si 28 august 2014.

Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreuna cu Marriott Hotel Frankfurt oferă locuri de munca pentru următoarele meserii: bucătar (18 posturi), ospătar/personal servire clienţi (15 posturi), recepţioner (15 posturi), ajutor in industria gastronomiei de sistemMcDonald’s si Burger King (15 posturi) si manager restaurant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar si ajutor in industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă in domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 – B1/B2).

Pentru posturile de recepţioner si manager restaurant/personal serviciu organizare banchet, angajatorii germanisolicita persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germana, nivel C1 – C2, cat si cunoştinţe bune de limba engleza, nivel B2, precum si calificare si experienţă in domeniu. Angajarea se face pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an, cu posibilitate de prelungire, in funcţie de angajator, începând cu luna septembrie 2014. Salariul oferit este de 1400 – 2200 euro brut/luna (in funcţie de tarifele in domeniu si de zona in care se va desfăşura activitatea). Timpul de lucru este de 40 ore/săptămâna, se lucrează in weekend si de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurata de către angajator gratuit / contracost (270 euro/luna), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Persoanele cu domiciliul in judeţul Suceava, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava, strada Tudor Vladimirescu f. n., telefon 0230.52.32.79, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca in străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

–      cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);

–      copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);

–      C.V model  Europass (cu fotografie)  in  limba germana (Lebenslauf);

–      cazier judiciar în original din care să reiasă ca persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

–      adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea Clinic sănătos/Apt pentru muncă.

ȘTIRI