La Școala Gimnazială Probota s-a desfășurat Cercul Pedagogic al cadrelor didactice din învăţământul primarEducație

La Școala Gimnazială Probota s-a desfășurat Cercul Pedagogic al cadrelor didactice din învăţământul primar

       Accesări: 112

Vineri, 21 noiembrie 2014, au avut loc întâlnirile semestriale din cadrul Cercului Pedagogic  al  cadrelor didactice din învăţământul primar, zonele A şi B, arondate municipiului Fălticeni. Cadrele didactice din zona A, s-au întâlnit la Şcoala gimnazială Probota, ne-a informat prof. Trişi Adriana, de la Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, responsabil de Cerc Pedagogic.

Activităţile metodico-aplicative şi ştiinţifice, la care au participat peste 120 de cadre didactice de la Şcolile gimnaziale „Al. I. Cuza” şi „Ioan Ciurea” din Fălticeni şi de la şcoli din Râşca, Bogdăneşti, Vadu Moldovei, Forăşti, Preuteşti, Dolheşti şi oraşul Dolhasca, s-au axat în jurul participării la mai multe lecţii demonstrative, susţineri de referate, prezentarea unor informări de specialitate, finalizate cu o  incursiune în trecut – materializată prin vizitarea Mănăstirii Probota, monument UNESCO.

Informările de specialitate s-au axat pe prezentarea şi recenzarea unor lucrări de specialitate apărute la editurile româneşti consacrate prin colecţiile lor educaţionale. Organizarea semestrială a acestor întâlniri în cadrul Cercurilor Pedagogice ale cadrelor didactice are drept scop principal perfecţionarea continuă a tuturor celor care lucrează în domeniul educaţional, pentru ca munca lor să aibă finalitatea dorită, propusă de idealul educaţional al societăţii în care trăim şi anume- formarea la copii a unei personalităţi creatoare  capabilă de adaptarea la multiplele provocări ale societăţii lumii de mâine”, ne-a declarat prof. Trişi Alexandrina.

Lecţiile demonstrative la care asistenţa a participat au fost subînscrise ariilor curriculare „Matematică şi ştiinţe”şi „Limbă şi comunicare” şi susţinute  de  profesorii pentru  învăţământ primar: Irimia Tamara-Mariana, Stupcanu Ileana, Ciobanu Maria- Marcela, Ichim Mihaela- Vasilica şi Ciurariu Alina.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Referatele susţinute de profesorii Zaharia Lenuţa, Petraru Daniela, Balan Ancuţa, Struguţ Veronica şi Amăriucăi Luminiţa au fost axate pe următoarele teme: „Utilizarea situaţiilor reale în formarea competenţelor cognitiv-instrumentale în lecţiile de matematică şi explorarea mediului”, „ Modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor la comunicare în limba română şi matematică şi explorarea mediului”, „ Particularităţi ale formării competenţei de lectură la elevii de clasa a II-a”, „Tipuri de învăţare folosite în lecţia de ştiinţe ale naturii la clasa a III-a” şi „ Dezvoltarea competenţei de observare şi utilizare/valorificarea ei în formarea noţiunilor geografice”.

 

ȘTIRI