La Gala Comunității Fălticenene în ritm de jocPersonalități

La Gala Comunității Fălticenene în ritm de joc

       Accesări: 824

Învățătorul Gheorghiță Popa a străbătut cărările pline de soare ale vieții în ritmul jocului popular pe care-l poartă în ființa-i. S-a născut în ritmul acestuia și l-a jucat toată viața alături de partenera sa de viață, doamna Maria.

Slujitori ai artei și mai presus de toate ai învățământului, și-au scris marele text al vieții în atmosferă solară purtând amprenta recognoscibilă a omului activ. 42 de ani de activitate la catedră înseamnă tot atâția ani de dăruire în munca de lăstărire a sufletelor și a minților copiilor.

Cu dor și drag de cântec și de joc, și-a folosit disponibilitățile cu care l-a înzestrat Dumnezeu pregătind nenumărate echipe de dansatori ce s-au afirmat pe scenele locale, naționale și internaționale.

Statornic în dăruire, a conectat copiii la bornele școlare și extrașcolare conducând cu pricepere și dăruire ca instructor, apoi ca director la Clubul Copiilor activități deosebite.

În timpul directoratului său, prin strădanie colectivă a apărut timp de zece ani, începând din 2002, revista Dumbrava minunată, 71 de numere în tiraj mare, atât de bine primite de elevi și răsplătită prin nenumărate premii.

Răsfoind-o, i se umplu și acum ochii de lumină. Cu aceeași emoție, revede pe ecranul timpului cei peste 2000 de copiii care s-au perindat în activități ce i-au îmbogățit spiritual pregătindu-i pentru viață.

A organizat Festivalul Folcloric Național Șezătoarea copiilor sprijinit de Asociația culturală nonguvernamentală pe care a condus-o din 2007.

Vitalitatea și perenitatea zonei folclorice Rotopănești, ”cel mai frumos ținut din lume”, a văii Moldovei și a Șomuzului au căpătat noi străluciri. Din 2012, după pensionare, activismul l-a continuat prin alte canale ce-i pun în evidență personalitatea activă.

A plonjat în adâncurile spiritualității, în albia creativă a folclorului în care a găsit filonul ce înfruntă veșnicia. A trăit și trăiește sentimentul reconfortant al creației tradiționale punând la dispoziția publicului o colecție etnografică prețioasă care poate fi vizitată oricând la Clubul Copiilor.

Aceeași matrice se constituie ca fundament pentru cealaltă colecție dragă inimii soților Popa și care se păstrează în casa de la Rădășeni prin alte aurării de etnografie și folclor. Colecția este alcătuită cu gust, meșteșug și știință.

Zona Rotopănești, Băișești, Brădățel înnobilează prin portul popular din Regat și din Bucovina. Exponatele − moștenire de la părinți sau colecționate − apoi obiecte reprezentative pentru industria casnică, îndeletnicirile păstorești, plugărești, lemnăritul, fierăritul, prelucratul cânepii de la melițat la tors sau țesut și încă multe altele își așteaptă oaspeții.

Colecția etnografică, mini muzeu al satului, este completată cu arhiva foto, cu arhiva video, cu arhiva revuistică, diplome și trofee de la festivaluri, imagini din spectacole ce au avut loc în Republica Moldova, în Olanda și Elveția.

Din 2012 este Cetățean de Onoare al municipiului Fălticeni.

În 2013 a organizat un eveniment deosebit prezent pe canalul Tv Suceava, al reîntâlnirii cu foștii artiști afirmați sub oblăduirea sa. Momente emoționante, cu un firesc al evocărilor, cu un sentiment reconfortant, desfășurat într-o colegială solicitudine cu însemnele lui atunci și acum.

Prin muncă și dăruire, adeverește proverbul ”omul sfințește locul”.

Comunitatea fălticeneană îi aduce un cald omagiu.

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI