La Fălticeni se derulează activități în proiectul „Incluziunea şcolară a copiilor cu CES – metode şi tehnici de lucru”Educație

La Fălticeni se derulează activități în proiectul „Incluziunea şcolară a copiilor cu CES – metode şi tehnici de lucru”

       Accesări: 511

În perioada 20-24 februarie 2017, la Grădiniţa Specială Fălticeni, se desfășoară  activitatea proiectului educaţional „Incluziunea şcolară a copiilor cu CES – metode şi tehnici de lucru” având ca deviză „Paşi spre integrare”. Proiectul este organizat de Grădinița Specială Fălticeni în parteneriat cu Asociaţia ”Cherubim” Constanţa, Asociaţia „Euroşansa For Life” şi Primăria Fălticeni, ne-a informat Prof. Psihopedagog Sandu Mihaela, directoarea instituției.

Prima activitate se referă la cursul destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, atât din învăţământul special, cât şi din învăţământul de masă (primar, gimnazial şi liceal) care şcolarizează copii cu CES și/sau dizabilităţi, psihopedagogilor, logopezilor, consilierilor şcolari, asistenţilor sociali. Acesta se desfășoară pe parcursul celor cinci zile și  este structurat pe trei module, fiecare modul fiind format din 10 ore (4 ore teorie și 6 ore practică).

În cadrul cursului vor fi abordate teme precum: autismul, ADHD, tulburările de învățare, comportamentele problematice care apar în clasă și modul în care acestea pot fi gestionate, managementul clasei, comunicarea eficientă cu copiii și cu părinții.

Se va pune accent pe realizarea curriculum-ului adaptat la nevoile și potențialul copilului cu CES și/sau dizabilități și pe managementul comportamentului.

De aceea, au răspuns invitației noastre  cadre didactice care lucrează sau își doresc să lucreze cu copii cu cerințe educaționale speciale.

Cursul se finalizează cu adeverință și diplomă. Pentru obținerea acestora fiind necesară participarea la toate modulele.

Pe data de 3 martie se va derula tot la Grădinița Specială Fălticeni și al doilea curs care se adresează de această dată părinților, parteneri în educația copiilor cu C.E.S. și /sau deficiențe.

Formatorii celor două cursuri sunt:

– Alina Mirela Trofin, psiholog clinician și psihopedagog, cu experiență de 9 ani în lucrul cu copii cu autism, ADHD și alte tulburări de dezvoltare, experiență în realizarea evaluărilor individuale și a planurilor de intervenție și coordonarea echipei de terapeuți;

– Corina Pirsean, psiholog  cu experiență în  managementul grupului, managementul conflictului și comunicarea non – agresivă;

– Pedagog de recuperare Lemni Cristina, profesor psihopedagog la Grădinița Specială Fălticeni, experiență în educarea și recuperarea copiilor cu dizabilități.

“Primăria Municipiului Fălticeni sprijină și de această dată inițiativa organizatorilor, domnul primar profesor Cătălin Coman apreciind efortul depus de cadrele didactice și preocuparea  pentru integrarea copiilor cu C.E.S. și/sau dizabilităţi”, ne-a declarat Prof. Psihopedagog Sandu Mihaela, directoarea Grădiniței Speciale Fălticeni

 

ȘTIRI