La Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni au început activitățile proiectului “Pădurea, sursă de energie”Educație

La Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni au început activitățile proiectului “Pădurea, sursă de energie”

       Accesări: 1048

Precum oamenii, copacii pot fi afectaţi de stres. Pot suferi de sete, de malnutriţie, de abuz. Ei respiră la fel ca noi, primesc hrană, sunt supuşi bolilor, cresc şi apoi mor. Clipă de clipă, de la mic la mare, toate fiinţele vii sunt conectate la acest aparat imens de oxigen: pădurea.

Respirăm aerul pur prin tuburi invizibile, conectate la fiecare arbore de pe întinsul planetei şi oferim în schimb o toxină pe care tot ea, pădurea, o poate transforma în aerul propice vieţii.

Un schimb inegal, căci ne tăiem singuri această sursă de oxigen. Iată un joc semantic care nu prevesteşte nimic ludic, din contră… Face mai mult zgomot un copac ce cade, decât toată pădurea care creşte în tăcere, aşa sună vorbele înţelepte dintr-un proverb chinez.

Noi putem şi trebuie să fim vocea, strigătul de ajutor pentru aceşti arbori care ne acceptă şi ne susţin de veacuri.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Este o datorie pe care au înţeles-o elevii fălticeneni ai Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu“, din clasa a XI-a J, beneficiari direcţi ai proiectului educativ „Pădurea, sursă de energie”, din programul LeAF (Learning About Forests) aflat sub egida Centrului Carpato-Danubian de  Geoecologie (C.C.D.G.), care au votat ,,cu o pădure de mâini ridicate“ promovarea unei atitudini eco-responsabile de protejare şi conservare a pădurilor şi parcurilor naturale.

După stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului, alegerea comitetului de mediu, a etapelor de lucru şi a locaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor propuse, în perioada 15 martie – 31 iulie, cei 29 de elevi la Turism şi alimentaţie vor beneficia de activităţi lunare în care tema pădurii se va împleti cu cerinţele curriculum-ului şcolar, trasând noi itinerare de studiu:

Aurul verde al României: pădurile (responsabil profesor Grigoraş Magda); Motivul pădurii şi rolul ei în operele literare româneşti (respnsabil profesor Ţăranu Oana); Capitalul Natural al ţării: pădurea (responsabil profesor Paşcău Iustina); Forest Quiz (responsabil profesor Truşcan Magdalena-Simona); Spectacolul pădurii (video spot), (responsabil profesor Dan Ovidiu). 

Ca o remarcă, ne dorim folosirea unei cantităţi minime de hârtie în acest proiect, rezultatele fiecărei activităţi fiind prezentate în manieră virtuală: fotografii digitale, lucrări PowerPoint, referate on-line transmise pe grupul de informare al clasei.

Finalitatea proiectului educativ PĂDUREA, SURSĂ DE ENERGIE (LeAF) va fi realizată printr-un raport general al activităţilor în format electronic, evaluat la nivelul şcolii şi al C.C.D.G.

Până atunci, elevii clasei vor fi asimilat competenţe de comunicare şi team building, cunoştinţe dobândite interdisciplinary, îşi vor fi dezvoltat convingerea că o atitudine responsabilă faţă de ei înşişi şi faţă de un mediu ozonat ,,este la un copac distanţă“, după spusele unui elev.

Profesor Truşcan Magdalena-Simona

Coordonator proiect, resonsabil activităţi ecologice

ȘTIRI