Accesări: 802

Înaltpreasfințite Episcop Vicar Timotei Prahoveanul și nobile senior Cristian Aioanei, cu evlavioasă plecăciune la ceas aniversar!

Părinte Nicodim și bădiță Nicoară, Cuvioase arhimandrit Amfilohie Șendrea, cu sadoveniană închinăciune în crugul leatului aniversar!

Permanent trăitorule în lumea slujirii Bisericii-mamă și a dumnezeieștilor taine și înzestratule mânuitor al cuvântului, cu bucuria trăirii în mir și întămâieri!

Alesule în timp monah, arhimandrit, exarh cultural și mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale rămas în străfund de suflet ieșean, nemțean, fălticenean și rădășenean, cu aleasă prețuire!

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Rodnic Superior al Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte și prestigios autor de beletristică, publicistică, memorialistică ori de carte documentar-monografică, cu admirația privirii spre cer!

Seminaristule și studentule care ai asimilat o frumoasă cultură teologică și o spiritualitate monastică, adolescentule licean în Fălticenii de pe la 1980 atras de lumina lină și de miresmele întămâiate ale călătoriei interioare, copilule fascinat de icoana Portăriței din biserica Rădășenilor, iată ‒ an de an –  nebănuitele și bănuitele trepte ale devenirii sacerdotale și laice!

Popas în timp. Cincizeci. Jumătate de secol. Peste 20 de ani de la debutul editorial .Vă mulțumim pentru că ați rodit atât de frumos. Roade duhovnicești, roade spirituale și daruri de carte care vă onorează strădania și neodihna.

De la Schitul Vovidenia, tradiție și actualitate (1995) la Așezăminte românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon (2014), teza de doctorat. De la Portrete în cuvinte (2007) la Dincolo de cuvinte (2008). De la Itinerarii Spirituale (2008) la monografii bisericești (2013). De la Chipuri de ieri și de azi în rama veșniciei (2011) la Aduceri aminte despre oameni și locuri din ținutul Fălticenilor (2009) și la Mitropolitul Antonie Plămădeală și amintirea unei prietenii (2013). De la Slujind lui Dumnezeu în catedrala Patriarhală (2013) la Așezăminte românești în Țara Sfântă (2014). Și încă multe altele.

Și ‒ centrul lumii și al toposului obârșiei ‒ albumul Rădășeni, o grădină a raiului. Și evocări luminoase. Activitate publicistică și sacerdotală. Și cultul prieteniei. Inițiativa sărbătoririi scriitorului Grigore Ilisei: Divanul cu prieteni (2013).

Și datoria sacră față de preotul Petru Ciobanu și prezvitera Angela: publicarea corespondenței cu mitropolitul Antonie Plămădeală ce a pătimit și a găsit înțelegere și cuvânt înțelept în familia parohului din Slatina. Tipărirea scrisorilor aprinde și menține lumânarea neuitării. Iar legatarul testamentar IPS Timotei Prahoveanul ( vă considerăm așa, nu printr-un act notarial, ci prin actul de evlavie creștină ce sporește frumusețea demersului) și-a îndeplinit cu dragoste această datorie de suflet și de cuget, izvorâtă din necesitățile politice ale unui regim de tristă amintire ce urmărea și chiar hăituia slujitorii bisericii.

Vocație scriitoricească și har duhovnicesc. O lungă și statornică slujire a lui Dumnezeu surprinsă în crâmpeie de viață. Cu respectarea rânduielelor bisericești. Cu liturgisire fierbinte. Cu slujbe de Te Deum. Cu o permanentă lucrare pastorală. Întronizatul în ierarhia bisericească stăpânește ”aurul curat al cuvintelor dumnezeiești”. Blazonul uman are la temelie iubirea, generozitatea, respectul, modestia, discreția, credința și puternica ancorare în problemele sociale. Conectarea la lume este lăudabilă. Cetățean de onoare al municipiului Fălticeni și a comunei Rădășeni, IPS Timotei Prahoveanul ne prilejuiește la orice întâlnire, înălțare sufletească. Unda harică îl individualizează. La fel, timbrul său inconfundabil. Ceremonios și în același timp cald, înțelept și blând îndrumător pe calea adevărului biblic, constructor și modelator de oameni și de așezăminte, Sfinția Sa ne e îndemn și model de trăire creștinească.  Născut de ziua Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, ziua a treisprezecea a lui Brumărel, a fost înzestrat de Înaltul Ierarh cu aurul cuvântului și cu aurul inimii.

Mama Sfinției Tale, Elena, președinta Societății Femeilor Ortodoxe din Fălticeni este făcută din același aluat. Activă și credincioasă, trăiește bucuria ceasului aniversar al fiului ridicat pe scara superioară a ierarhiei bisericești. Și alături de aceasta, ne bucurăm și noi de fuziunea afectivă cu cel sărbătorit, care ne înalță prin trăirea pe coordonate de spiritualitate, prețuind lumina din lumina credinței ca sursă și speranță de viață creștină. Și este vrednic să amintim la ceas aniversar, popasul atât de filial și uman pentru tatăl sărbătoritului, Miron Aioanei, ce se odihnește acum în curtea Bisericii Petru și Pavel din Rădășenii, vatră de ortodoxism și trăire românească. Cinstire și neuitare, putere și elan izvorât din suflet, speranță a devenirii noastre întru cele sfinte.

Înaltpreasfințite Timotei, îndrăznim a ne ruga lui Dumnezeu ca în a doua jumătate de veac a viețuirii întru Hristos, să fiți la fel de bun, blând, rodnic, aureolat cu o salbă de împliniri duhovnicești, precum și cu  îndelungată înzilire.

Întru mulți și binecuvântați ani!

 

foto: ierarhiro.blogspot.ro

ȘTIRI