Jumătate din aleșii locali nu și-au depus rapoartele de activitate pe anul 2014Actualitate

Jumătate din aleșii locali nu și-au depus rapoartele de activitate pe anul 2014

       Accesări: 44

consiliul_localAu uitat de raport. Exact jumătate din consilierii locali fălticeneni nu au dat nici acum publicității documentele care expun activitatea acestora pe anul trecut. Conform Legii administrației publice locale, republicată și actualizată, aleșii urbei au obligația să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte un astfel de raport anual de activitate.

Pe portalul Primăriei Fălticeni, în cadrul unei secțiuni dedicate (http://www.falticeni.ro/raport_activitate.php), figurează doar 9 rapoarte de activitate. În total, după numărul aleșilor din Consiliul Local Fălticeni, ar fi trebuit să apară 19. De menționat și faptul că acestea au fost publicate, pe pagina electronică amintită, abia pe 20 aprilie 2015.

Deși vom intra în semestrul doi al anului în curs, 10 membri ai deliberativului local nu și-au prezentat încă raportul de care Legea 215/2001 amintește la Articolul 51, în dreptul alineatului 4.

Cu alte cuvinte, jumătate din aleșii locali sunt în această situație.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Patru persoane din grupul PNL și cinci din grupul PSD sunt la zi cu documentul amintit. Cei care și-au depus rapoartele de activitate pe anul trecut sunt consilierii Gheorghe Aldea (PNL), Vasile Amariei (PNL), Gheorghe Arteni (PSD), Maria Dulgheriu (PSD), Bogdan Murariu (PSD), Matei Pintilie (PNL), Vasile Sburlea (PSD), Laurențiu Tomescu (PSD) și Mihai Vitcu (PNL).

Chiar și așa, declarațiile aleșilor locali nu spun prea multe informații alegătorilor din urbe.

Rapoartele de activitate conțin informații generale, creionate într-o manieră foarte succintă, făcând referire în cel mai bun caz la prezența în ședințele de Consiliu Local. Când fac trimitere la inițiativele privind proiectele de hotărâre, nici un consilier local nu menționează, concret, ce proiecte de hotărâre a promovat, dacă au fost votate sau nu și din ce motiv, pentru ca cetățeanul să poată vedea cum îl reprezintă alesul său în forul deliberativului fălticenean. Doar fostul viceprimar Gheorghe Aldea este mai generos și precis cu explicațiile în raportul prezentat.

Declarațiile de activitate, pe un an de zile, ale aleșilor urbei de pe Șomuz, se rezumă în majoritatea cazurilor la o singură pagină.

Mai mult decât atât, 4 din cele 9 documente nu sunt datate, iar unul nu este semnat de autorul raportului. Un singur înscris, din cele care sunt făcut publice, cel al consilierului Gheorghe Arteni (PSD), este datat, semnat și parafat la registratura Primăriei Fălticeni.

Aleșii locali care au rămas să își depună rapoartele de activitate pe anul trecut sunt Costel Artene (independent), Cristian Bărăscu (PNL), Mihaela Bărbăcuț (PSD), Constantin Bulboacă (PNL), Viorel Dominte (PNL), Liviu Grigoraș (PSD), Cornelia Ilie (PSD), Gabriel Matei (PSD), Ioan Mihai (PSD). Pe lista restanțierilor se află și actualul viceprimar Constantin Bulaicon (PSD), care, anul trecut, timp de 11 luni a avut doar calitatea de consilier local, iar în decembrie 2014 era validat pe funcția de viceprimar.

Și la comisiile din cadrul Consiliului Local Fălticeni situația nu este pe deplin încheiată.

Doar 3 din cele 4 comisii instituite la nivelul deliberativului și-au prezentat rapoartele de activitate pe anul trecut. Lipsește actul activității susținute de Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

La fel ca și la expunerile individuale, descrierea raportului pe comisii este una lapidară, iar din documentele afișate pe portalul instituției locale lipsesc unele elemente care întăresc caracterul oficial al documentelor.

De exemplu, raportul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor este datat și semnat, dar nu este înregistrat, în timp ce pe raportul întocmit de Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, activități sportive și de agrement nu figurează semnătura, data și nici nu este înregistrat.

Descrierea activităților dintr-un an de zile, caracterul întâlnirilor și tematica abordată sunt sintetizate într-o manieră la fel de sumară.

Spre exemplu, în raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, prestări servicii și comerț se amintește faptul că anul trecut au fost 12 ședințe de lucru în care s-au dezbătut ”problematici bugetare, patrimoniul Consiliului Local, chestiuni de ordine publică și protecție civilă”, cât și ”124 de proiecte de hotărâri care făceau obiectul avizului din partea comisiei”.

Rudy H.

ȘTIRI