ISU Suceava continuă programul de voluntariat „Salvator din pasiune”Actualitate

ISU Suceava continuă programul de voluntariat „Salvator din pasiune”

       Accesări: 610

Începând de luni, 13 februarie 2017, ISU „Bucovina” Suceava va demara etapele de recrutare și înscriere în programul de voluntariat „Salvator din pasiune” a tuturor celor care doresc să se alăture echipajelor de intervenție în misiunile pompierilor.

Recrutarea nu este condiționată de un număr de locuri. Ulterior analizării dosarelor vor fi încheiate contractele de voluntariat.

Programul a fost lansat în luna mai a anului trecut. “Programul urmărește valorificarea și susținerea activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.” – a transmis ISU Suceava.

Voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infrancțiuni cu intenție; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru Situații de Urgență; să nu fie angajat în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență; să nu fie angajat/ desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere; certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); copie după actul de identitate; aviz psihologic (nu adeverință); act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare; adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos”; acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Activitatea de recrutare (primire candidați, furnizarea cererilor de înscriere și a acordurilor parentale doritorilor, primirea dosarelor candidaților,  verificarea și analiza acestora) se va face la sediul ISU „Bucovina” Suceava (adresa: Str. Uniersităţii, nr.14, Suceava).

În acest sens perioadele sunt:

– perioada de înscriere și depunere a dosarelor: 13.02 – 27.02.2017, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul inspectoratului (adresa: Str. Uniersităţii, nr.14, Suceava);

– perioada de analiză a dosarelor: 28.02 – 06.03.2017.

– în perioada 07.03-14.03.2017, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul inspectoratului se va desfășura activitatea de semnare a contractelor de voluntariat.

Candidații admiși vor fi informați telefonic pentru a se prezenta în vederea semnării contractelor și furnizarea informațiilor necesare următoarelor activități.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a inspectoratului www.pompierisv.ro sau de la Locotenent-colonelul Dănuţ Hladi,telefon: 0743-464164.

ȘTIRI