Istoriile junglei amazoniene povestite de Paula VeselovschiCultură

Istoriile junglei amazoniene povestite de Paula Veselovschi

       Accesări: 789

Pe la sfârșitul anului 2011, printr-o fericită întâmplare, vorbind cu doctorul Veselovschi, am aflat de marea pasiune a Paulei pentru călătorii. Am urmărit-o pe www.viajoa.ro o vreme și am însoțit-o cu gândul în câteva trasee.

Acum mi s-a ivit prilejul s-o văd și s-o ascult. I-am oferit discret un trandafir galben din Fălticenia noastră. Pentru că de aici a pornit cu dor în lume și s-a întors cu drag de lume să povestească despre continentul sud american, invitându-ne să poposim în comunitățile indigene, plonjând în mit și revenind în actualitate pentru a cunoaște oameni, mentalități, ritualuri, standarde de viață și probleme economice.

Parcursul amazonian este străbătut prin firescul relatării și refăcut prin imagini foto de mare forță sugestivă. Realitatea locuințelor lacustre și imaginarul corăbiei bete ‒ vaporul ce se mișcă  în aburii suprarealismului magic și mitic al scriitorilor din această lume  reprezentată strălucit de Gabriel Garcia Marquez prin imaginarul Macondo ‒ lume cu și în care relaționează cu indigenii aducând sporul de inedit.

Mulțumim pentru darul de suflet adus Școlii ‒  Colegiul Național „Nicu Gane” de unde și-a luat zborul în viață. Aceleași mulțumiri pentru  că ne-a adunat într-o după amiază de neuitat la Muzeul „Ion Irimescu” sporindu-ne dorul de a călători. Mulțumiri pentru inspiratul proiect cuprinzând Cărtureștii Sucevei și de aici, Clujul studenției unde a dus cu sine Amazonia columbiană și peruană, nomada străbătând distanța pentru a prezenta și la București Istoriile junglei. Pretutindeni, inimoasa călătoare Paula, ambasadoare a specificității sud americane.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Salut, călătoareo! Trandafirul galben să te ducă și să te readucă la Fălticeni pentru a ne împărtăși ineditul și bucuria călătoriilor din care te vei întoarce întotdeauna mai bogată, îmbogățindu-ne și pe noi!

P.S. Despre Paula Veselovschi în Drumuind, StudIs, 2012

Unde Paula ne invită la un mate

N-am cuvinte. Am rămas năucită în primul rând de omul Paula Veselovschi. „Paula, cea cu picioarele mereu în fugă” şi cu minte iscoditoare care-i scria lui Moş Crăciun la sfârştit de 2011 despre alt vis şi neastâmpăr al călătoriei. De căutările ei de cunoaştere şi autocunoaştere şi de nobilul ei arbore genealogic. Ce bacterie încăpăţinat de rezistentă purtând în specia umană laurii învingătorilor! Ce Marco Polo, ce Nansen, ce Amunsden, ce Racoviţă, ce alţi eroici şi fanatici visători! Iată o tânără din aceeaşi familie a exploratorilor! Cunoaşte-te şi cunoaşte! Spectacolul lumii era fascinant la Ion Grigorescu. Aşijderea la Paula.

De altfel, călătoriile sunt ieşiri sau evadări din cotidian. Şi-ntotdeauna te simţi mai bogat revenind din călătoria reală sau imaginară. Paula călătoreşte şi scrie în alt mod. Nu informativ, ci formativ. Nu didactic şi artificios, ci cu o naturaleţe şi spontaneitate fermecătoare.

Ce tânără! Nici nu mi-am putut imagina câtă forţă poate avea o făptură angelică, delicată, dar temerară şi însetată de noi orizonturi. Câtă îndrăzneală şi câtă forţă lăuntrică! Şi câte viori poartă în glas! Comodităţii noastre de a călători confortabil prin lectură sau vizionând nenumăratele documentare cu imagini gata puse la dispoziţie, Paula îi adaugă autenticitatea trăirii în alte orizonturi atât de diferite.

Cupeaua hogaşiană a unui tren şi Rocinanta unui alt timp readuc în actualitate per pedes apostolorum alături de diversitatea altor mijloace de călătorie. Făptura fragedă are îndrăzneala temerarilor şi conquistadorilor. Poartă în sânge călătoria ca mod de existenţă.

Cunoaşte oameni, mentalităţi, lumi şi ne uimeşte prin puterea de a le investiga la ele acasă trecând prin oceanul de emoţii pe care-l înfruntă şi în se confruntă, devenind mai puternică şi sporindu-şi talanţii şi laurii. N-am putut-o urma căţărându-se pe înălţămile vulcanice şi nici coborând în adâncurile unde aude cum „vuieşte Pământul”. Şi nici în sanctuarele şi la moaii enigmatici din Insula Paştelui. Am sorbit în schimb din infuzia de mate în pampasul sud-american, admirând personalitatea puternică a celei ce se definea „liberă să fiu ceea ce sunt”.

Admiraţie pentru diversitatea călătoriilor şi pentru treptele iniţierii în călătoria interioară. Ce splendid exemplar uman este Paula. Ar putea trăi ca un Robinson? Ca un Cristofor Columb? Ca un cowboy sau căutător de aur? Călătorind în jurul lumii sau în adâncuri cu un alt Nautilus sau urcând în cosmos cu un alt Apollo? Toate drumurile-i sunt deschise.

Mileniul trei are, ca în metafora lui Borges, poteci care se bifurcă. Şi Paula le străbate cu îndărătnicie, călătoreşte continuu, informează permanent, dialoghează, se raportează şi, pasională şi pasionantă, intuitivă şi reflexivă, contemplativă şi activă, dornică de cunoaştere şi autocunoaştere, continuând nebănuitele trepte ale iniţierii într-un maraton ce trece alte dimensiuni spaţiale şi temporale.

Mulţumesc pentru biletul dus-întors, gratuit, pentru lecţiile de viaţă şi raportările la cultură şi civilizaţie, la antropologie dar şi la economie ţinute cu naturaleţe, pentru soluţiile pe care le dă companionilor de călătorie, de la mic la mare. Şi nu în ultimul rând, mulţumiri pentru că ne ţine sub vraja cuvântului şi a imaginii scriitoriceşti, îmbogăţindu-ne sufleteşte şi spiritualiceşte.

Jurnalul şi notele de călătorie din www.viajoa.ro depăşesc reportajul cotidian şi se merită adunate într-un volum sau mai multe, scriitura fiind încărcată cu sarcină poetică.

Paula Veselovschi, fălticeneanca noastră, ne oferă un regal din care emană frumuseţe, prospeţime, energie tinerească şi puterea de a escalada alte zări.

 

FACEBOOK SHARES:

ȘTIRI