Începe formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar în cadrul proiectului CREDEducație

Începe formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar în cadrul proiectului CRED

       Accesări: 487

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED), în această săptămână a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din învățământul primar, a anunțat Ministerul Educației.

În același timp, continuă selecția națională a formatorilor de cadre didactice atât pentru învățământul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Proiectul urmărește instruirea, în implementarea noilor abordări curriculare din învățământul primar, a 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial.

Până la data de 6 iulie 2019, vor finaliza programul de formare 15 grupe (12 în București și 3 în Ilfov) a câte 20 de cursanți, totalizând 300 de cadre didactice formate din învățământul primar.

Activitățile de formare se vor desfășura, timp de 120 de ore, în sistem _blended-learning_, în timpul săptămânii, atât față în față, cât și _online_. Cursanții beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile.

De asemenea, în a doua jumătate a lunii mai, a fost lansat, la nivel național, un apel de selecție pentru formatori de cadre didactice atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel gimnazial.

Profesioniștii din învățământul preuniversitar / universitar din România pot deveni formatori în cadrul proiectului CRED și, astfel, pot contribui la creșterea calității sistemului educațional autohton. Selectarea și pregătirea noului lot de formatori au loc la nivel național, în cadrul celor opt instituții
partenere din cadrul proiectului: Casele Corpului Didactic Buzău, București, Brașov, Botoșani, Cluj-Napoca, Olt, Teleorman și Timiș.

Cei interesați pot accesa site-urile instituțiilor menționate, pentru a aplica pentru posturile disponibile.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de patru ani.

Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și trei Inspectorate școlare județene.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

ȘTIRI