Încep înscrierile pentru Bacalaureatul 2018Educație

Încep înscrierile pentru Bacalaureatul 2018

       Accesări: 274

În perioada 29 ianuarie – 2 februarie, elevii de clasa a XII-a se pot înscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureat.

În premieră, din acest an școlar, absolvenții de liceu susțin probele de competențe în luna februarie. Până acum, aceste probe erau susținute în vară, odată cu probele scrise.

Pentru a participa la prima sesiune a Bacalareatului 2018, liceenii din Fălticeni trebuie să solicite și să depună la secretariatul școlii o cerere tip de înscriere. Cererea va fi însoțită de o copie a cărții de identitate și o copie a certificatului de naștere.

Absolvenții promoțiilor anterioare trebuie să depună, în plus, trei fotografii tip buletin/diplomă, o copie după foaia matricola, precum și copii ale certificatelor de competențe lingvistice și digitale.

În urma susținerii probelor de competențe, absolvenții vor primi un calificativ, care arată nivelul lor de cunoaștere. Calificativele nu vor influența media de la Bacalaureat.

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să se prezinte la toate probele.

Media de la Bacalaureat va fi calculată din notele obținute la probele scrise (minimum nota 5, iar media lor să nu fie mai mică de 6).

 

Calendarul Bacalaureatului 2018

29 ianuarie – 2 februarie: înscrierea candidaților

12-13 februarie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14-15 februarie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16, 19-20 februarie: evaluarea competențelor digitale – proba D

21-22 februarie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

25 mai: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

25 iunie: proba scrisă la limba și literatura română – proba Ea

26 iunie: proba scrisa la limba si literatura materna – proba Eb

27 iunie: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

28 iunie: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

4 iulie: afișarea primelor rezultate (pana la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

ȘTIRI