Imbold primăvăraticLocal

Imbold primăvăratic

       Accesări: 797

Martie înscrie în zilele-i de început un suflu nou în Societatea Femeilor Ortodoxe, filiala Fălticeni. Societatea continuă și diversifică activitatea filialei condusă până la deces cu fermitate de profesoara Aspazia Mancu.

Doamna Elena Aioanei, noua președintă, formată la școala duhovnicească a iubirii de semeni, se bucură de sprijinul Protoieriei și a părintelui protoiereu Adrian Dulgheriu, președinte de onoare al S.F.O.R. din zona Fălticeni. Responsabilă, energică, tenace și cucernică, sfătuită cu dragoste filială de I.P.S. episcop vicar Timotei Prahoveanul și susținută de doamnele din societate și de un comitet activ, a dat imboldul muncilor de primăvară.

Întrunirea din 10 martie 2017, după cum se cuvine creștinește la începutul postului mare, a avut drept preambul o scurtă slujbă de pomenire pentru cele ce nu mai sunt și în special pentru fosta președintă, răposata Aspazia Mancu. Solemnitatea religioasă a fost oficiată de părintele protoiereu Dulgheriu Adrian împreună cu preoții Tudorel Neculau, Georgian Rotaru și părintele secretar Gabriel Hlade. Părintele protopop a sintetizat activitatea rodnică a anului 2016 cuprinsă și în raportul pe care l-a înaintat forurilor bisericești superioare ale Episcopiei Sucevei și Rădăuților. A făcut apoi recomandări pentru bunul mers al activității și acțiunilor caritabile în cel de al optsprezecelea an de ființare a societății fălticenene. Asistența a fost formată din doamne respectabile: dr. Maria Indrei, farm. Maria Mitocaru, notar Maria Apostol, profesoarele Dana Pavel, Adelina Acasandrei, Dana Stavovei, Mioara Gafencu, Rozica Onofrei, prezvitera Aurelia Hrestic, finanțistele societății – Dorina Jora și Victorița Boerescu – Rodica Ioniță și negreșit, secretara filialei, Viorica Jilavu.

Cuvântul președintei, doamna Elena Aioanei, a fost emoționant și mobilizator.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Prea Cucernice Părinte Protoiereu, Prea Cucernici Părinți, Stimate Doamne,

            Încă din anul 2000, împreună cu doamna profesoară Aspazia Mancu, am căutat să aducem bucurii unor persoane care aveau nevoie de atenția și iubirea noastră. În toți acești ani am încercat să împlinim cuvintele pe care le auzim la biserică… 

Îmi amintesc, cu multă emoție, de momentele în care doamna profesoară Aspazia Mancu îmi spunea că trebuie să continuăm ceea ce s-a început în urmă cu 17 ani, chiar dacă aceasta înseamnă jertfa noastră a tuturor. În fiecare act de binefacere, am avut în vedere chemarea Mântuitorului Hristos: „adunați-vă comori în ceruri, faceți-vă pungi care nu se învechesc”, chemare ce a devenit crezul societății noastre. Prin urmare, programul nostru se inspiră din Evanghelia lui Hristos, care fiind Evanghelia iubirii, ne îndeamnă să ajutăm pe cei bolnavi să-şi aline suferinţa, pe cei neştiutori să înveţe care sunt binefacerile credinţei și să ne rugăm pentru toţi oamenii pe care îi vedem că suferă de boală, de singurătate şi de întristare.

            Cu acest prilej, doresc să adresez mulțumiri tuturor Părinților care ne ajută cu binecuvântarea și fapta lor cea bună, dar și tuturor persoanelor care s-au implicat și se implică în susținerea activităților noastre. Avem datoria de a-i pomeni pe cei ce ne-au ajutat, dar acum nu se mai află printre noi. Aceștia au înțeles cuvântul Sfântului Apostol Iacov care spune: „credința fără fapte este moartă”, și vor auzi pe Mântuitorul la judecată rostind: „întrucât ați făcut unora dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut”.

            Cred că, respectându-ne și ajutându-ne reciproc, vom reuși împreună să continuăm această lucrare, știind că prin fiecare necăjit avem posibilitatea de  a-L sluji pe „Domnul și Mântuitorul nostru”, Care aduce bucurie tuturor.

            Vă mulțumim, dorindu-vă un post cu mult folos, și Vă așteptăm cu bucurie să devenim împreună mâinile milostivirii lui Dumnezeu care ajută și mângâie.

Toate doamnele prezente au evidențiat rolul acțiunilor spirituale cât și a activităților caritabile și de ajutorare pentru persoane dezavantajate, cu starea sănătății în dificultate sau cu starea materială precară. Trăind responsabilitatea momentului, s-au angajat pentru o activitate din inimă pentru inimi, pentru că dăruind vei dobândi.

Îndemnul și angajarea domnului director inginer Rareș Hrestic, crescut și educat în atmosferă părintească religioasă, aduce mai mult activism nobilei misiuni sociale feminine.

Ziua cu soare în care s-a desfășurat adunarea cheamă la înflorire și reînflorire a acțiunilor femeilor ortodoxe din Protopopiatul Fălticeni.

ȘTIRI