Grefierii din judeţul Suceava s-au alăturat protestelor naţionale. La Fălticeni grefierii au purtat banderole albeActualitate

Grefierii din judeţul Suceava s-au alăturat protestelor naţionale. La Fălticeni grefierii au purtat banderole albe

       Accesări: 515

Grefierii din instanţele sucevene s-au alăturat astăzi protestelor iniţiate la nivel naţional pentru rezolvarea unor probleme legate, printre altele, de salarizare şi recunoaşterea studiilor.

Grefierii protestează la nivel de ţară, unele instanţe oprind chiar programul în intervale orare de două ore.

În cadrul Curtii de apel Suceava s-au aflat în grevă japoneză, prin purtarea unei banderole albe, grefierii şi arhivarii din cadrul Tribunalului  Suceava, Curtea de Apel Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornei, Rădăuţi şi Fălticeni.

Federaţia Naţională Sindicală Projust precizează într-un comunicat, citat de Lumeajustitiei.ro, că va lua toate măsurile pentru declanşarea tuturor formelor de protest şi solicită magistraţilor şi şefilor de instanţe şi parchete să nu împiedice manifestările legale şi constituţionale.

A fost adoptată şi o formă scrisă protestului, prin care grefierii şi-au făcut publice nemulţumirile. Ei cer:

Adoptarea unui nou statut al grefierilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea în raport de noile modificări legislative şi care să cuprindă atribuţii corespunzătoare nivelului de pregătire profesională şi realizabile în timpul programului de lucru, de 8 ore pe zi;

Respectarea statutului grefierului şi recunoaşterea drept categorie profesională participantă în înfăptuirea actului de justiţie, alături de magistraţi, iar nu ca personal auxiliar de specialitate, inclusiv prin eliminarea sintagmei „auxiliar de specialitate” din cuprinsul denumirii;

Recunoaşterea ca personal de specialitate juridică a categoriei profesionale a grefierilor în raport de nivelul de pregătire profesională, cu un nivel de salarizare similar şi introducerea în aceeaşi clasă de salarizare, alături de celelalte categorii profesionale din sistemul judiciar, în lumina noii legi de salarizare;

Introducerea în C.O.R. şi a ocupaţiei de „grefier cu studii superioare juridice” în Grupa 2- Specialişti în diverse domenii de activitate, Subgrupa majoră 26-Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural, Grupa minoră 261-Specialişti în domeniul juridic, Grupa de bază 2619-Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare, ca grupă de bază de sine stătătoare şi cu nivel de instruire 4-studii superioare;

Înfiinţarea unei Direcţii de specialitate în cadrul Ministerului Justiţiei pentru categoria profesională a grefierilor (ex. Direcţia Naţională pentru Grefier) care să reprezinte din punct de vedere profesional activitatea grefierilor;

Reintroducerea pensiei de serviciu fără limită de vârstă pentru grefieri, având în vedere condiţiile improprii de desfăşurare a activităţii, solicitarea neuropsihică şi incompatibilităţile instituite de lege în sarcina acestora, similare cu ale magistraţilor;

Finanţarea corespunzătoare a sistemului de justiţie în ceea ce priveşte drepturile salariale şi resursele materiale pentru buna desfăşurare a activităţii, asigurarea de spaţii şi condiţii normale de muncă, pentru personalul de specialitate în vederea desfăşurării în condiţii de igienă şi securitate în muncă a activităţii, dotarea instanţelor şi a parchetelor cu aparatură şi programe informative corespunzătoare solicitărilor tehnice, care să eficientizeze activitatea grefierilor;

Rezolvarea problemei resurselor umane prin suplimentarea corespunzătoare a schemelor de personal în ceea ce priveşte grefierii conform memorandumurilor asumate de Guvern, din perspectiva implementării noilor coduri (2 grefieri la un judecător ).

Compensarea orelor suplimentare efectuate peste orele de program legal de către personalul auxiliar de specialitate, prin raportare la volumul de activitate şi complexitatea atribuţiilor, volum de activitate ce a crescut continuu şi alarmant  în perioada ce a urmat intrării în vigoare a noilor Coduri şi modificărilor Regulamentului  de Ordine Interioară,  sens în care solicităm existenţa unor scheme de personal auxiliar şi conex adaptate  acestui volum.;

Realizarea unui dialog real şi constructiv cu  Ministerul Justiţiei, ordonator principal de credite în justiţie şi atitudinea, care a manifestat adesea o atitudine ostilă faţă de categoriile profesionale mai sus precizate;

Luarea măsurilor necesare cu privire la  normarea muncii  acestor categorii profesionale.

ȘTIRI