Grădiniţa Specială Fălticeni a găzduit prima ediţie a unui simpozion de didactică specialăEducație

Grădiniţa Specială Fălticeni a găzduit prima ediţie a unui simpozion de didactică specială

       Accesări: 443

Provocările legate de învăţământul incluziv în România au fost discutate vineri, 15 aprilie, la Fălticeni, în cadrul Simpozionului de didactică specială “Abordarea holistică și funcțională în procesul de educație și terapie în cazul copiilor cu dificultăți de învățare”

Argumentul organizării simpozionului, aflat la prima ediţie, pleacă de la principiile proclamate în Convenția Organizației Naţiunilor Unite, care recunoaşte demnitatea intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale omului ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, recunoscând faptul că dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor deplină şi efectivă în societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Instituţiile şcolare trebuie să participe şi să sprijine înţelegerea şi acceptarea drepturilor tuturor persoanelor indiferent de grupul sau mediul de provenienţă, contribuind la eliminarea temerilor, concepţiilor greşite despre calitatea umană a acestor persoane.

Simpozionul este un demers care privește implicarea cadrelor didactice din învăţământul de masă și învățământul  special  din județul Suceava într-un proces de comunicare deschisă în domeniul psihopedagogiei speciale, menit să răspundă provocărilor legate de învățământul incluziv.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Simpozionul județean de didactică specială, coordonat de  prof. Elena Varganici – directorul Grădiniței Speciale  Fălticeni, prof. Carmen Sava și  prof. Simona Timofti,  a  constituit  un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniul psihopedagogiei speciale, crearea unor relații eficiente între unități școlare și cadre didactice preocupate de problema integrării copiilor cu dificultăți de învățare, propunerea şi implementarea de noi resurse alternative didactice.

Au participat cadre didactice din județele Suceava, Hunedoara, Argeș, Neamț și din București. Materialele de specialitate la secţiunea “Abordarea holistică și funcțională în procesul de educație și terapie în cazul copiilor cu dificultăți de învățare” au fost prezentate de profesori din învățământul de masă și cel special din Fălticeni.

O secţiune a simpozionului a fost rezervată Concursului de creație artistico-plastică „Viața e culoare!” (picturi, colaje, desene etc.). Lucrările copiilor participanți au fost expuse în holul Grădiniței Speciale Fălticeni.

ȘTIRI