GAL ”Valea Șomuzului” și-a finalizat strategia de dezvoltareRural

GAL ”Valea Șomuzului” și-a finalizat strategia de dezvoltare

       Accesări: 846

Satul românesc are viitor. Pornind de la acest deziderat nouă comune din zona Fălticeni au pus bazele unui Grup de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Șomuzului” care se dorește principala platformă de dezvoltare pentru comunitățile din mediul rural. Beneficiari sunt atât primăriile cât și agenții economici.

Fazele premergătoare proiectului de dezvoltare s-au derulat în primul trimestru din acest an, perioadă în care s-a elaborat strategia de dezvoltare locală pe baza realităților economice și specificului fiecărei unități administrativ teritoriale.

Întâlnirile au debutat cu un seminar de informare publică, urmate de activități de promovare și distribuirea de materiale cu caracter publicitar pe teritoriul GAL ”Valea Șomuzului”.

Până acum au avut loc trei dezbateri la sediul GAL ”Valea Șomuzului” din Rădășeni, iar în fiecare localitate membră din cadrul GAL au avut loc întâlniri cu cetățenii din localitate, atât cu reprezentanții societăților comerciale care fac parte din GAL, cu reprezentanții comunelor, dar și cu alte persoane interesate să acceseze fonduri sau să adere pe viitor la Grupul de Acțiune Locală.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

La ultima întâlnire informativă, din 29 martie 2016, membrilor GAL li s-a adus la cunoștință faptul că strategia de dezvoltare este întocmită și urmează să fie depusă pentru evaluare, pe data de 4 aprilie 2016, la Ministerul Agriculturii.

Au participat cei 31 operatori economici și primarii celor 9 localități care fac parte din GAL, iar din partea AFIR (Centrul Județean Suceava) au participat doi experți care au luat la cunoștință de dorințele reprezentanților în privința accesării fondurilor disponibile pe GAL.

Agenții economici vor putea accesa, pe un proiect, până la 200.00 de euro, cota de cofinanțare fiind între 50 și 90%.

Din mediul privat fac parte operatori din domeniile agricultură, industrie alimentară și textilă. Aceștia și-au exprimat dorința de a-și consolida și dezvolta fermele agricole, zootehnice și pomicole, atelierele de confecții, brutăriile și liniile de îmbuteliere pentru sucuri prin intermediul viitoarelor fonduri ce vor fi puse la dispoziția Grupului de Acțiune Locală ”Valea Șomuzului”.

După ce entitatea constituită va avea bugetul de funcționare, membrii din sectorul privat și statal vor putea depune proiectele. Se estimează că sesiunile de depuneri se vor deschide spre finele anului curent.

În august 2016 se va cunoaște valoarea de finanțare pentru GAL.

Totodată, la ultima întâlnire dinaintea depunerii strategiei de dezvoltare, autoritățile locale din cele 9 comune i-au anunțat pe agenții economici că, în această perioadă, la AFIR au fost deschise câteva sesiuni de depunere pentru proiecte. Toți cei interesați au primit informații în privința ghidului de aplicare pentru aceste programe.

Proiectele cuprinse în PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) pot fi accesate pe măsurile specifice și deschise la AFIR la data actuală.

Membrii GAL ”Valea Șomuzului” au fost îndrumați să meargă pe proiecte clare, cu sorți de izbândă și să profite de funcționalitatea acestor afaceri.

”Noi am căutat să le punem la dispoziție toate documentațiile, tot ce este nevoie, pentru a înțelege perfect ce înseamnă GAL. Să cunoască membrii noștri ce înseamnă să accesezi programe europene, specificitatea fiecărui program în parte, seriozitatea de care trebuie să dea dovadă, faza de pregătire înaintea depunerii unui proiect.”, ne-a declarat Neculai Perju, primarul comunei Rădășeni.” În cadrul întâlnirilor noastre s-a explicat și ce trebuie făcut pentru ca atunci când încep un proiect. Toate lucrurile să fie clare pentru că altfel vor fi probleme de neeligibilitate și nu vor putea să primească finanțare. Este cel mai bine când se pornește de la început cu dreptul, cu documentație bine pusă la punct, astfel încât să nu ajungă în postura de a returna fondurile primite.”

Asociația GAL ”Valea Șomuzului” își propune să stimuleze activitatea economică, în paralel cu creșterea nivelului de trai și competitivității zonei în interiorul teritoriului.

Rezultatele prevăzute în viitorul apropiat sunt valorificarea resursele locale, susținerea măsurilor inovative, facilitarea accesului la utilități, servicii sociale, medicale și la educație, promovarea incluziunii sociale.

Comunele Baia, Bogdănești, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop, Horodniceni, Preutești, Rădășeni și Vulturești fac parte din proaspăt înființatul GAL, alături de 31 de operatori din sectorul privat.

ȘTIRI