GAL „Valea Șomuzului” anunță încheierea apelurilor de selecție și proiectele aprobate pentru finanțareAnunțuri

GAL „Valea Șomuzului” anunță încheierea apelurilor de selecție și proiectele aprobate pentru finanțare

       Accesări: 425

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”, persoană juridică înființată în data de 28.05.2014, Cod Fiscal 33379246, cu sediul în localitatea Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava, cod poștal 727460, email:gal.valeasomuzului@gmail.com, telefon 0230.547.150, anunță încheierea apelurilor de selecție nr.3,nr.4 și nr.5, ce a avut loc în data de 15.05.2019, pentru următoarele măsuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală:

M1/1C – Formare profesională în sectorul agricol – valoare totală alocată pe măsură 16.591,64 euro, valoare proiecte depuse 16.588,28 euro;

M4/3A – Implementarea schemelor de calitate – valoare totală alocată pe măsură 16.618,82 euro, valoare proiecte depuse 0 euro;

M5/3A – Acces la finanțarea formelor asociative de producători în agricultură – valoare totală alocată pe măsură 149.569,39 euro, valoare proiecte depuse 0 euro;

Imprumutul Promotional de Sarbatori

M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole – valoare totală alocată pe măsură 150.218,63 euro, valoare proiecte depuse 150.209 euro;

M7/6B – Crearea, modernizarea/dotarea infrastructurii sociale și integrarea minorităților” – valoare totală alocată pe măsură 149.577,29 euro, valoare proiect depus 149.404 euro;

M9/6C – Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor broadband – valoare totală alocată pe măsură 33.235,39 euro, valoare proiect depus 33.235 euro;

M10/6B – Investiții ascociate cu protejarea mediului– valoare totală alocată pe măsură 60.530,04 euro, valoare proiect depus 0 euro;

Etapele procesului de evaluare și selecție s-au desfășurat conform procedurii interne a GAL „Valea Șomuzului” astfel încât să fie asigurat un proces transparent și nediscriminatoriu ce a oferit posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

După încheierea procesului de evaluare a fost convocat Comitetul de Selecție în data de 10.06.2019 pentru procesul de selecție a proiectelor.

În urma selecției proiectelor, s-a întocmit Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare.

Deoarece nu s-au depus contestații, Raportul intermediar de selecție a cererilor de finanțare întocmit în data de 10.06.2019 a devenit Raport final de selecție a cererilor de finanțare, astfel situația finală a proiectelor selectate este următoarea:

M1/1C – 1 proiect depus, 1 proiect conform:

„Dezvoltare durabilă prin formare profesională în sectorul agricol pe teritoriul GAL Valea Șomuzului” în valoare totală de 16.588,28 euro, beneficiar Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, eligibil și selectat pentru finanțare.

M6/6A – 1 proiect depus, 1 proiect conform:

„Înființare unitate de fabricare a peleților sau brichetelor”, în valoare totală de 150.209 euro, beneficiar „SC MELAGRI SRL” eligibil și selectat pentru finanțare.

M7/6B – 1 proiect depus, 1 proiect conform:

„Construire AFTER SCHOOL în COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, în valoare totală de 149.404 euro, beneficiar Comuna Baia eligibil și selectat pentru finanțare.

M9/6C – 1 proiect depus, 1 proiect conform:

„Instalare rețea aeriana fibră optică în comuna Horodniceni, Judetul Suceava, în valoare totală de 33.235 euro, beneficiar SC BUCOVINA CABLE SYSTEM SRL eligibil și selectat pentru finanțare.

ȘTIRI