Accesări: 1214

Calea artistică a lui Gabrel Baban începe în hotarul copilăriei, în necuprinderea spațiului dintre huciurile Oprișenilor  și Băncuța.

O vegetație ancestrală i-a conturat bornele sentimentale încărcate de lirism și mister. Coborând spre liceu printre poame cu miroznă unică, a înflorit pomilor frunzișul, rămânând credincios lumii patriarhale și heruvimilor din târg.

S-a umplut de tăceri grăitoare și s-a hrănit din roadele frumosului, înflorind și el  prin tainice mesaje artistice și spirituale. Din acest topos și-a hrănit gustul pentru frumos, ascultând și deprinzând limbajul picturii.

”M-am băgat surugiu la cuvinte” − glăsuia Vasile Voiculescu. Parafrazând, Gabi Baban a devenit surugiu bine temperat al culorii Ut pictura poesis. Cuvânt și culoare.

Urmărind traseul devenirii, reconstituim o încărcătură vibrantă de frumos. Anii de ucenicie și Anii de călătorie ai artistului se tușează pe rigoare creativă.

Energia vizuală activă și stimulatoare a profesorului a polarizat interesul elevilor, câștigând respectul și admirația acestora. La nici zece ani de catedră, este prezent în expoziții de grup sau personale și prin lucrări de anvergură − compoziții destinate spațiilor murale, în mozaic sau sgraffito − în incintele nou construite ale liceului.

Serios și exigent cu sine, drămăluind timpul, și-a adăugat în palmares premii prestigioase și a expus nu doar în țară, fiind și o prezență participativă europeană. Mai mult, albumul Nostalgii fălticenene, 2011 ”are ceva din ethosul acestui târg al izvoarelor cu apă vie” (Grigore Ilisei).

”Lucrătorul cu șorțul albastru” trăiește o nouă tinerețe în atelierul care-i este incintă sacră. Aici și-a orchestrat paleta cromatică prin expresivitate plastică și siguranța desenului.

Nuanțări coloristice rafinate, fluiditate sensibilă a liniilor alături de tușe ale unor tonuri curate, jocuri constante între lumini și umbre, rafinate împăcări între tonurile calde și cele neutre.

O expresivitate plastică expusă în zăcământul imaginativ. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, cu rol de conducere într-o vreme în Filiala Suceava, plasticianul a trăit autentic viața cetății.

Peisagistul cu o intensă viață lăuntrică este dublat de cronicarul ce reconstituie atmosfera târgului  de altădată. O boare de Sadoveanu plutește prin grădina desfătărilor vizuale în care acareturile gospodarilor, dughenele negustorilor, maghernițele săracilor și ale ovreimii, casele boierești sau ale elitei intelectuale conturează o istorie vie a așezării.

Și plasticianul a realizat ansambluri echilibrate, armonioase, expresive, cu un larg registru al tonalităților de culoare sugerând profunzimea spațială. A transfigurat o lume apusă ca un fin degustător de arome rare printr-un travaliu sensibil, îndelung și tenace.

Imaginar pelerinaj în alt timp eliberat de povara efemerității, vizând perenitatea, căruia îi picură fiorul metafizic al trecerii timpului! O galerie: ”Casa Ciudin”, ”Casa Serafim Ionescu”, ”Biserica Buciumeni”, ”Casa Iorgandopol”, ”Crâșma lui Hoișie”, ”Case vechi din Fălticeni” sau ”Grădina publică”. Mesajul pictural este realizat în baiț, tuș, acuarelă sau ulei prin tușe de culoare peste care se suprapun tonuri cu valențe emoționale.

Ce extraordinar este limbajul artei! Joc mozaicat, vibrații nuanțate ale albului, tonuri de maro, ocru, orange, galben, verde sau griuri de maximă expresivitate cromatică. Acestora li se adaugă elemente de arhitectură țărănească − șuri, ocoale, garduri, fântâni, pârleazuri, vechi construcții din bârne și lemn. Game coloristice situate în lumină caldă sau umbre redând registrul spațial și atmosfera compoziției echilibrate. Realul se metamorfozează într-un spațiu spiritualizat.

Lumina și umbra se stimulează reciproc. Dintr-o așezare pare a pleca Lizuca și Patrocle, din alta, răzeșii păstrători ai vechilor hrisoave. Din alta, tragica Haia Sanis ori Lai Cantacuzin. Se perindă apoi Neculai Manea, Gorovei, Stino, Ciurea, Tatos. Ba chiar și năstrușnicul catihet Nică, uriașul Sadoveanu sau taciturnul E. Lovinescu. Fălticeni, evocare sentimentală.

Oameni și locuri. Oameni înzidiți în locuri prin nuanțări sensibile. Paleta picturală este diversificată tematic într-un bine gândit breviar de creație în care dansează zglobii lucrările de grafică alături de schițe ori crochiuri.

Și-n tot parcursul creației, artistul se surprinde privindu-se pe sine, glisând pe marginea actului artistic peren printr-un filtru cerebral și senzitiv. Gabi este armonie și echilibru, liniște și neliniște, imaginație creativă, luptă cu timpul și arta.

Pașoptistul de la ”Nicu Gane”, alături de colegii pașoptiști, studenți cândva la Arte vizuale, recent, în această toamnă, a expus la Iași patru picturi în ulei și șase lucrări de grafică. Într-un dialog al artei cu fiul, pictorul Călin Baban, tatăl exprimă plenar sentimentul prelungirii vieții prin artă.

Momentul aniversar 70 ne face martori la o bucurie vie. Rolul cathartic al artei îl resimțim în atmosfera elevată a zilei vernisării expoziției. Proaspătul album apărut sub îngrijirea iubitorului de artă Grigore Ilisei reprezintă dovada: ”Finit corona opus”. Și, visând la noi proiecte în fața șevaletului, Gabrel Baban merge mai departe!

ȘTIRI