Formare profesională pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” prin Programul Erasmus+Educație

Formare profesională pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” prin Programul Erasmus+

       Accesări: 1316

Elevi de clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, au derulat în această vară (3-21 iulie), un stagiu de formare profesională în localitatea Valencia, din Spania.

Acest stagiu reprezintă primul flux din proiectul cu titlul  ”Sistemul de calitate în hotelurile din Europa”, aprobat prin programul Erasmus+,  Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2016-1-RO01-KA102-024201.

Proiectul, coordonat de profesoara Claudia Suseanu,  se derulează pe parcursul a doi ani (1 septembrie 2016 – 31 august 2018) şi îşi propune să compatibilizeze formarea profesională a elevilor cu cerinţele de pe piaţa muncii, în domeniul turismului, să updateze cunoştinţele profesionale ale participanţilor cu noile tendinţe din domeniu (turism) în ceea ce priveşte implementarea unui sistem de calitate, să determine domeniile de referinţă ale sistemului de calitate comune tuturor unităţilor hoteliere din cele 2 ţări în care elevii  vor realiza activităţile practice, să îmbunătăţească competenţele de comunicare profesională într-o limbă străină (engleză în principal, dar şi spaniolă), să  formeze la elevi competenţe de interculturalitate, sociale, automonie şi auto-evaluare a forţelor proprii.

Mobilitatea de formare profesională a elevilor se va realiza în 2 fluxuri (15 elevi/flux), în două ţări diferite (Spania-fluxul 1 şi Portugalia-fluxul 2), pentru a putea identifica din două surse distincte domeniile principale ale unui sistem de calitate dintr-un hotel şi a le putea compara cu mediul economic din Romania.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Participanţii au derulat activităţile practice în hoteluri de 4 şi 5 stele, din Valencia: Hospes Palau de la Mar, Hotel Silken Puerta Valencia, Olympia Hotel Events&Spa, Hotel NH Las Artes, Sweet Hotel Renasa, Hotel Villacarlos.

Pe parcursul stagiului de formare profesională, participanţii şi-au format competenţe cheie cum ar fi: identifică cerinţele minime de calitate pentru fiecare departament al hotelului;prestează servicii la nivelul compartimentelor unităţii hoteliere; determină normele de siguranţă, protecţie şi echitate a clienţilor hotelului; realizează fişa de autoevaluare a activităţii angajatului; identifică punctele tari şi pe cele slabe ale sistemului de calitate implementat în unitatea hotelieră.

Prin activităţile practice desfăşurate în hoteluri cu experienţă transnaţională şi rezultate economice relevante pentru industria turismului, cei 15 participanţi au beneficiat de experienţa acestora şi şi-au format atât competenţele profesionale specifice compartimentelor unităţilor hoteliere dar şi-au dezvoltat şi abilităţi de lucru în echipă şi comunicare profesională în limba engleză şi spaniolă.

La finalul perioade de mobilitate, elevii participanți au fost evaluați, iar competențele dobândite de către aceștia în stagiu au fost recunoscute prin Certificatului Europass .

Astfel, mobilitatea transnaţională, prin contactul direct al elevilor cu mediul real de muncă european, a avut ca efect formarea abilităților participanților la standardele actuale de calitate, în scopul unei inserții cât mai bune pe piața forței de muncă.Competențele formate în timpul stagiului reprezintă o valoare adaugată la dezvoltarea  competențelor generale  prevazute în Programa școlară pentru modulele de specialitate,clasa a X-a.

Toate cunoştinţele, abilităţile şi competenţele formate de-a lungul derulării proiectului vor fi folosite de către participanţi la redactarea Studiului Comparativ “Sistemul de calitate în hotelurile din Europa” – considerat rezultatul material al proiectului şi care va fi distribuit atât la nivelul unității școlare, a comunității locale, dar și pe plan regional, național.

Proiectul va contribui de asemenea la creşterea calităţii procesului de instruire a elevilor dar şi de dezvoltare instituţională prin proiecte transnaţionale, dar mai ales la creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, natională şi europeană.

ȘTIRI