Formare  profesională  AUTOCAD 2D şi 3D în Germania pentru elevi din Fălticeni şi SuceavaEducație

Formare profesională AUTOCAD 2D şi 3D în Germania pentru elevi din Fălticeni şi Suceava

       Accesări: 599

S-a încheiat a doua mobilitate a  programul de formare profesională, organizată în cadrul proiectului Erasmus+, Cooperare europeană pentru îmbunătățirea competențelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator – 2D/3D CAD /Contract nr. 2014-1-RO01-KA102-000691.

Prin participarea la stagiul de formare profesională, derulat în Germania, în perioada 25 aprilie – 8 mai 2016, elevi din Fălticeni şi Suceava au reuşit să-şi îmbogăţească competenţele tehnice de  utilizare şi aplicare a celor mai actuale programe AUTOCAD 2D şi 3D, având totodată, şansa de a participa şi la alte experienţe frumoase trăite într-o ţară străină.

Dezvoltarea profesională a celor 15 elevi din clasa a XI de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava, vine ca răspuns la nevoia elevilor din învățământul tehnic de a-și îmbunătăți competențele tehnice în domeniul proiectării asistată pe calculator în deplin acord cu Strategia Europa 2020, care vizează o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, privind activitatea de formare profesională inițială.

Elementul de  noutate, constă în faptul că  este primul proiect din judeţ, elaborat şi implementat în cadrul unui amplu parteneriat între beneficiarul proiectului, Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED), mandatat drept coordonator de consorţiu de ceilalţi partenerii – Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic „Petru Musat”, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava. Grupul țintă format din 30 de elevi (15 elevi /flux anual)  din cele patru colegii au parcurs  programul  de formare profesională oferit de Centrul de formare„ alfatraining” din Karlsruhe-Germania, program care  a urmărit dezvoltarea competenţelor tehnice de utilizare şi aplicare a celor mai actualizate programe AUTOCAD 2D şi 3D.Totodată, elevii şi-au dezvoltat competenţele de comunicare în limba engleză, şi-au îmbogăţit cunoştinţele privind cultura, valorile şi tradiţiile germane, au vizitat numeroase obiective istorice, culturale şi turistice din Karlsruhe şi Stuttgart.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

La finalul cursului, în urma parcurgerii demersului de evaluarea finală, elevii au fost apreciaţi pentru rezultatele obţinute, pentru seriozitate şi motivaţia învăţării aceştia devenind beneficiarii Certificatului de participare şi a Certificatului Europass Mobility (certificat prin care sunt recunoscute la nivel european competenţele tehnice, lingvistice şi sociale  dobândite de  participanţi).

Deoarece participanţii sunt elevi la mai multe colegii tehnice din judeţ impactul şi beneficiile programului sunt mult mai mari. Participanţii, susţin că rezultatele obţinute, se vor reflecta în creșterea performanțelor școlare, a motivației și a interesului de a participa și la alte programe de formare profesională, la  îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice, interculturale şi sociale. Pe termen mediu și lung, rezultatele proiectului se vor reflecta în activitatea profesională a viitorilor absolvenți, care vor avea șanse mai mari de ocupare a unui loc de muncă în domeniul pregătirii profesionale parcurse.

Elevii, au fost însoţiţi de coordonatorul proiectului, prof. Popa Olguța şi prof.Bogdan Dumitriu  de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni. Aceştia au apreciat calitatea programului de formare profesională şi rezultatele obţinute de participanţi, considerând în egală măsură, necesitatea dezvoltării parteneriatul educaţional în cadrul proiectelor comune, pentru creşterea calitaţii educaţiei şi formării profesionale a elevilor şi persoanelor adulte.

ȘTIRI