Farmaciile din zona Fălticeni vor fi verificate de CAS şi DSPSănătate

Farmaciile din zona Fălticeni vor fi verificate de CAS şi DSP

       Accesări: 68

În perioada 06 – 28 noiembrie 2014, o echipă mixtă CAS Suceava şi DSP Suceava, va efectua actiuni de control la farmaciile din judet aflate in contract cu CAS Suceava.

La această dată, potrivit precizărilor făcute de conducerea CAS Suceava, un număr de 147 furnizori au contracte încheiate pentru eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală.

În zona Fălticeni sunt cel puţin 24 de farmacii sub contract cu CAS Suceava.

Se fac verificări pentru perioada 1 iulie – 6 noiembrie 2014. Va fi verificată respectarea de catre furnizorii de medicamente a unor obligaţii contractuale, printre care: aprovizionarea continuă cu medicamente, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă; acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; aprovizionarea cu medicamente, în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, dacă acestea nu există la momentul solicitării în farmacie; eliberarea medicamentelor ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului; respectarea normelor igienico-sanitare precum si alte aspecte ce pot fi sesizate la fata locului.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Raportul de control va fi înaintat spre aprobare atât Preşedintelui Director General al CAS cât şi Directorului Executiv al DSP, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea acţiunii de control.

Până la data de 15 decembrie casele de asigurari de sanatate şi direcţiile de sănătate publică vor sintetiza concluziile şi măsurile dispuse prin raportul de control intr-un raport final pe care îl vor înainta Preşedintelui CNAS precum şi Direcţiei Generale Monitorizare, Control şi Antifraudă din CNAS. O sinteză a principalelor concluzii şi măsuri dispuse prin rapoartele de control va fi înaintată spre aprobare Preşedintelui CNAS şi Ministrului Sănătăţii.

ȘTIRI