Fălticenenii sunt invitați la întâlnirea cu membrii cenaclului „Erupții dolheștene” la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”Rural

Fălticenenii sunt invitați la întâlnirea cu membrii cenaclului „Erupții dolheștene” la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”

       Accesări: 501

Încercând să evadăm din cuibul nostru, cel în care publicația locală „Erupții dolheștene” speriodic își adună la un semn oștirea înarmată cu condeie de foc spre a pune pe tavă auditorului inimile însângerate de vise în cadrul cenaclului dolheștean, ne-am gândit că acum, în preajma Marii Sărbători, să poposim, unde mai bine și mai frumos, decât în orașul din țară cu cea mai mare densitate de cultură pe metru patrat, Fălticeni, și anume într-o catedrală a culturii, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.

Astfel, cu amabilitatea și ospitalitatea conducerii locale, în Sala „Pictor Aurel Băeșu”, duminică, 25 noiembrie 2018, întreaga componență de cenacliști se va deplasa și va încerca, într-o ambianță proprie, să etaleze o ședință de lucru obișnuită, având o tematică specifică anului, Marea Unire.

În playlist vor fi cuprinse spicuirea noului număr al revistei, din creațiile proprii, luări de cuvânt, și ca de obicei, prezentarea unei cărți de autor, membru al cenaclului,  dar și lansarea unui volum de poezii din același colectiv.

Dacă este și artistic, cenaclul va oferi și momente de culoare sentimentală cu muzică și surprize…

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Așadar, cu multă plăcere, vă așteptăm la izvorul nesecat al cenaclului nostru !

 

La 100 de ani , un mesaj spre Înalt,  din o sută de inimi

 Încercând să ajungem la sufletul românului în mod aparte, așa cum îi place lui să trăiască la zi de sărbătoare, de 1 decembrie 2018, la Sfântul Centenar, în rândul nostru s-a înfiripat o acțiune în frunte cu domnul primar Cristinel Neculai Bărculescu am „pus la cale” spre a trimite un mesaj dolheștean către tot neamul prin intermediul unui stol de o sută de porumbei ce vor pleca dintre palmele unor frumoși copii din centrul comunei, brăzdând zarea și rotindu-se pe cer ca simbol al unității, păcii și înfrățirii noastre.

Fiecare dintre gingașii înaripați vor purta la un picior, legat cu panglică tricoloră, un ecuson pe care, cu fundalul culorilor drapelului național, va sta scris pe o parte „100 de ani – România”, iar pe cealaltă „Dolhești – 1 decembrie 2018”.

Ne dorim ca acest zbor să fie etern,  dătător de fericire și bucurii.

În sprijinul nostru au venit doi ahtiați columbofili locali, Gheorghiță Vizitiu și Neculai Buculei (jr) cu multipli campioni, care vor pune la dispoziție tot ce au mai bun din zestrea lor.

Totodată, un grup de elevi vor încerca să urmeze drumul spre Înalt, lansând la concurență 100 de baloane, în roșu, galben și albastru.

Zbor lin !

Capsula timpului – Dolhești 2018

 Obsedat și frământat de scurgerea ireversibilă a timpului, colectivul de coordonare al cenaclului literar – artistic ”Erupții… din Dolheștii –  Sucevei” a venit cu propunerea către conducerea comunei, care a fost de acord, ca în ziua sărbătorii Centenarului României, 1 decembrie 2018, să încercăm să conservăm prezentul lăsând generațiilor viitoare surse din care să se adape viitorii istorici și antropologi, să înțeleagă mai ușor trecutul prin punerea la dispoziție în „Capsula timpului – Dolhești 2018”, un ansamblu de obiecte și informații din localitate ca o poartă de acces înspre istoria ei.

Prin acest act putem să oferim urmașilor o idee de cum se muncește și se trăiește acum, un mijloc de a asigura comunicarea peste ani cu ei.

Capsula este și un omagiu adus Marii Uniri de acum un secol și se dorește a fi dezgropată peste 100 de ani, în 2118, atunci reprezentând o atracție aparte prin mesajele lăsate, putându-se  compara mentalitatea din prezent cu cea din trecut.

Simbol al zborului peste timp, obeliscul ce va străjui locul așezării va fi amplasat undeva încât cele trei aripi ale lui, reprezentând cele trei sate componente ale comunei, să fie îndreptate, una spre ctitoria lui Șendrea, biserica „Cuvioasa Parascheva”, centru al spiritualității, alte către centrul administrativ – lumea cetății, iar cea de a treia în direcția căminului cultural și școală – lumea culturii, științei și artei.

Modelul cutiei, forma construcției, vor fi o probă de foc pentru toți. Un lacăt înfășurat în tricolor va avea grijă de sacra lucrare, una dintre chei poposind în incinta Primăriei Dolhești, alături de Cheia comunei, iar alta în altarul bisericii ce de secole este martorul nepieritor cel mai demn să ne mărturisească istoria dolheșteană.

Urmând exemplele nobile ale înaintașilor noștri dorim, la fel, să fim și noi modele demne de urmat de cei ce vin după noi.

ȘTIRI