Fălticenenii pot verifica pe internet dacă sunt asiguraţi în sistemul de sănătateSănătate

Fălticenenii pot verifica pe internet dacă sunt asiguraţi în sistemul de sănătate

       Accesări: 233

Fălticenenii pot verifica dacă sunt asiguraţi în sistemul de sănătate direct de pe internet. Casa Naţională de Asigurări de Sănatate a pus la dispoziţie, pe site-ul propriu, o aplicaţie care oferă această facilitate. Potrivit unui Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (Odinul 581/08.09.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 685/19.09.2014), „dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul „CNP” din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, se arată într-un comunicat de presă al CAS Suceava.

Orice persoană poate să-şi verifice, prin introducerea CNP-ului pe adresa menţionată, atât calitatea de asigurat, cât şi data ultimei înscrieri pe lista unui medic de familie.

În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei, apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat. Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă, prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat”, precizează CAS Suceava.

Nu este necesara eliberarea adeverintei de asigurat pentru persoanele care figureaza in sistemul informatic ca fiind persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, conform aplicatiei instalata pe site-ul CNAS.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

 

ȘTIRI