Experiență profesională prin formare europeanăEducație

Experiență profesională prin formare europeană

       Accesări: 1287

În perioada 4-15 aprilie 2016, zece cadre didactice de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca au participat la un stagiu de formare în cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102-014479, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus + Mobilități Staff, având ca temă Metode active de predare a disciplinelor tehnologice în VET, ne-a informat coordonatorul proiectului prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

Mobilitatea a fost implementată de Consorțiul format din cele trei unități VET și coordonat de Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, ca organizație de trimitere și de către organizațiile de primire italiene, care au fost: Send Sicilia, Palermo, Istituto tecnico per il turismo „Marco Polo” și ITI „Vittorio Emanuelle III”, școli VET din Palermo. Această mobilitate a constituit primul flux al proiectului.

Grupul țintă al proiectului a fost format din profesori ingineri, profesori de limbi străine și profesori de TIC. În cadrul mobilității au participat 4 profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni (directorul adjunct, prof. dr. Mariana-Silvia Țuca, prof. Gabriela Popovici, prof. Lucian Maleș și prof. dr. Raluca Iuliana Suciu), 3 profesori de la Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni (directorul adjunct, prof. Ionela Apetroaie, prof. dr. Monica-Anca Crețu și prof. Carmen-Loredana Purdilă), 3 profesori de la Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca (directorul, prof. Silvia Tailup, prof. Luminița-Gabriela Ruscanu și prof. Magda Pelin).

Acest proiect este rezultatul constatării nevoii de creștere a motivației elevilor din învățământul profesional și tehnic în învățare pentru facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii din România și Europa.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Activitățile din timpul programului de mobilitate au cuprins mese rotunde, dezbateri, workshop-uri, asistențe la ore din domeniul tehnic de specialitate, limbi străine și TIC. Aceste activități și contactul cu alte instituții cu experiență în folosirea metodelor active de predare-învățare-evaluare a disciplinelor predate în VET au contribuit la transferul de bune practici între partenerii implicați în proiect și, prin diseminarea informațiilor, în alte licee din rețeaua școlilor VET.

Cei zece profesori participanți au dobândit cunoștințe necesare pentru îmbunătățirea nivelului de competențe privind cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare, dezvoltarea abilităților specifice din domeniul explicării și interpretării datelor tehnice caracteristice disciplinelor tehnologice și modulare, dezvoltarea abilităților digitale și de multilingvism în domeniul de educație și formare profesională VET și formarea atitudinilor profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev, pentru a face față unei formări profesionale de calitate.

Proiectul a avut ca scop creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii prin îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice, pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesionalăși personală a elevilor conform tendințelor de dezvoltare economică locală, naționalăși europeană.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: cunoștințe specifice dobândite în domeniul predării-învățării disciplinelor tehnice și modulare; abilități specifice privind cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare,  explicarea și interpretarea datelor tehnice specifice disciplinelor tehnologice și modulare, aplicațiile digitale și ale multilingvismului în domeniul de educație și formare profesională VET, folosirea metodelor instrumental-aplicative în procesul de predare – învățare folosite în educația și formarea profesională VET din școlile UE; atitudini profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev.

La finalul proiectului, cei 10 participanți au primit Certificatul de participare și Documentul de Mobilitate Europass, urmând ca experiența acumulată în urma stagiului să fie pusă în practică în școlile partenere în Consorțiu și comunitatea locală, sustenabilitatea proiectului fiind asigurată de schimbul și implementarea de bune practici în predarea disciplinelor tehnologice.

ȘTIRI