Experiență europeană în predarea disciplinelor tehnologice pentru cadre didactice din Fălticeni și DolhascaEducație

Experiență europeană în predarea disciplinelor tehnologice pentru cadre didactice din Fălticeni și Dolhasca

       Accesări: 688

Cadre didactice din municipiul Fălticeni și orașul Dolhasca au participat la un stagiu de formare în cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102-014479, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+ Mobilități Staff, având ca temă Metode active de predare a disciplinelor tehnologice în VET. Stagiul a avut loc în perioada 27 martie – 7 aprilie 2017, în Italia.

După cum ne-a informat prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonatoarea proiectului, mobilitatea a fost implementată de Consorțiul format din trei unități VET (Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca), ca organizație de trimitere și de către organizațiile de primire italiene: Send Sicilia, Palermo, Istituto tecnico per il turismo „Marco Polo” și ITI „Vittorio Emanuelle III”, școli VET din Palermo.

Această mobilitate a constituit al doilea flux al proiectului. Grupul țintă a fost format din profesori ingineri, profesori de limbi străine și profesori de TIC.

În cadrul mobilității au participat 4 profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni: prof. dr. Daniel Maftei, prof. Florentina Crăciun, prof. Bogdan Dumitriu și prof. Simona Liliana Manole, 3 profesori de la Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni (prof. Carmen Pintilie, prof. Ramona Dănilă și prof. Cristinel-Petrică Acatrinei-Vasiliu) și 3 profesori de la Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca (Director adunct, prof. Cristina Drehuță, prof. Adina-Lăcrămioara Tudose și prof. Cristina Mușilă).

Acest proiect este rezultatul constatării nevoii de creștere a motivației elevilor din învățământul profesional și tehnic în învățare pentru facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii din România și Europa.

Dată fiind experiența Italiei în absorbția fondurilor prin programe europene, organizarea activităților în timpul programului de mobilitate la partenerul italian este justificată pe deplin. Aceste activități și contactul cu alte instituții cu experiență în folosirea metodelor active de predare-învățare-evaluare a disciplinelor predate în VET au contribuit la transferul de bune practici între partenerii implicați în proiect și, prin diseminarea informațiilor, în alte licee din rețeaua școlilor VET.

Cei zece profesori participanți au dobândit cunoștințe necesare pentruîmbunătățirea nivelului de competențe privind cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare, dezvoltarea abilităților specifice din domeniul explicării și interpretării datelor tehnice caracteristice disciplinelor tehnologice și modulare, dezvoltarea abilităților digitale și de multilingvism în domeniul de educație și formare profesională VET și formarea atitudinilor profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev, pentru a face față unei formări profesionale de calitate.

Proiectul a avut ca scop creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii prin îmbunătățirea competentelor profesionale si personale ale cadrelor didactice, pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională și personală a elevilor conform tendințelor de dezvoltare economiă locală, naționalăși europeană.

La finalul proiectului, cei 10 participanți au primit Certificatul de participare și documentul de Mobilitate Europass, urmând ca experiența acumulată în urma stagiului să fie pusăîn practică în școlile partenere în Consorțiu și comunitatea locală, sustenabilitatea proiectului fiind asigurată de schimbul și implementarea de bune practici în predarea disciplinelor tehnologice, a precizat prof. dr. Raluca Iuliana Suciu.

ȘTIRI